wave Created with Sketch.
På denne side kan du læse om de forskellige aktiviteter og tilbud, som roklubben kan benytte i forbindelse med skolesamarbejde. God fornøjelse!

DFfRs tilbud til klubber, der gerne vil samarbejde med skoler består af følgende:

Attention… Go! er et læringstilbud for hhv. mellemtrinnet og udskolingen. Omfatter undervisningsmaterialet til 4-6 lektioner (à 1,5 – 2 timer). Som klub skal I kun stille romaskiner til rådighed. Lærerne står for hele undervisningsforløbet.

Skole OL Roning – Danmarks Stærkeste Klasse er en skoleroningskonkurrence for 6.og 7. klasse og er en del af Skole OL. Klassen ror 4.000 meter i én romaskine (i klubben eller på skolen) i en idrætstime med hjælp fra en instruktør fra den lokale roklub. Alle fra klassen skal ro mindst én gang. De bedste hold udtages til Skole OL finalen. Øvrige klassetrin er også velkomne til at deltage i konkurrencen – de kan dog ikke udtages til Skole OL finalen i roning.

Derudover tilbyder DFfR et kursus for skolelærere, der vil klædes godt på til at varetage et Attention… GO! undervisningsforløb. Det er også muligt for klubfolk at deltage på disse kurser.

Ønsker I at en skoleklasse en oplevelse på vandet, kan I låne en trailer med seks EDON både på at DFfR. Vi vejleder desuden i sikkerheds- og forsikrings-forhold ved en sådan aktivitet.

Gode råd til skolesamarbejdet

Folderen ”Tillykke med skolesamarbejde” giver en god introduktion til skolesamarbejde, og indeholder også gode råd til planlægning og tilrettelæggelse af et samarbejde med den lokale skole. Læs også de gode argumenter for at engagere sig i et skolesamarbejde.

Tænk på skolesamarbejde som en markedsføringsaktivitet mere end en direkte rekrutteringsaktivitet. Der findes eksempler på klubber, der får nye ungdomsmedlemmer efter et skolesamarbejde, men der findes også klubber, der først efter længere tids indsats på skoleområdet (og på supplerende fronter) lykkes med at få nye ungdomsmedlemmer i klubben.

Hvem tager kontakten til skolen?

Interesserede skoler tager kontakt til RoBattle-medarbejderne, der faciliterer kontakten til de lokale roklubber. Klubben kan også selv kontakte den eller de skoler i nærområdet, den gerne vil invitere til et samarbejde. Et godt trick kan være at gå direkte til de relevante idrætslærere (fx gennem nogen I allerede kender) og fortælle dem hvad I kan tilbyde. Husk at følge op! Lærerne får så mange tilbud, at det kan være svært for dem at sortere i det.