wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Seks dommere og ti regatta-arrangører fra diverse roklubber deltog i det store årsmøde. Læs mere om, hvad der kom ud af mødet:

Der har i ugens løb været afholdt en del seminarer og årsmøder i DFfR’s udvalg. Lørdag den 12. november kom turen til Langdistancekaproningsudvalget, og her deltog seks dommere og ti regattaarrangører i det store årsmøde fra roklubber over hele landet. På dagsordenen var både drøftelser af sæsonens overståede langdistanceregattaer, men nye tiltag og ændringer var også på programmet.

Af Gustav Højmark-Jensen

De mange repræsentanter drøftede regattasystemet, der ikke er særligt intuitivt, når det kun anvendes hvert andet år, og det blev besluttet af man ville tage det op på det årligt møde med forbundet og den ansvarlig for systemet.

De mange afholdte og vellykkede langdistanceregattaer rundt omkring i landet blev også vendt og drejet i forhold til, hvad der gik godt, og hvad man kan gøre bedre. Særligt diskussionen omkring Øresund Maraton og brugen af tracking system optog deltagerne på årsmødet, og man var enige om, at kommunikationen, om valg af tracking system, forud for maratonet ikke havde været optimal.

Endelig blev det på årsmødet også diskuteret, hvorfor den generelle deltagelse i langdistancekaproning er faldende. I den forbindelse havde Brian Sørensen fra DFfR’s hovedbestyrelse kontaktet ti forskellige roklubber, for at høre nærmere om, hvorfor de ikke deltog i LDK. Det chokerende svar var, at langt de fleste roklubber ikke kendte til de enkelte kaproninger. LDKU og arrangører vil arbejde på at det fremover bliver nemmere at komme ind i langdistancekaproning udefra, da det kan være svært at gøre sig begreb om de mange interne informationer og den interne “snak”, der er i miljøet:

”Vi vil lave noget materiale til Inspirationsseminaret, HGF og andre arrangementer, hvor Ro-Danmark mødes, for at sprede information om Langdistancekaproning. Vil vi have flere 25 til 40-årige til at ro, så er struktureret træning og konkurrence i inrigger oplagt. Det er en god mulighed for at udfordre sig selv, og måle sig mod andre” sagde Christian Probst.

Du kan se noget af materialet via linket til højre.

Regattaer i 2017
Der afholdes langdistanceregattaer på følgende datoer i 2017:

• 20/5 Regatta i Nakskov Roklub
• 03/6 Regatta i Præstø Roklub
• 17/6 Regatta i Kolding Roklub
• 24/6 Jysk maraton i Århus Roklub
• 12/8 Regatta i Københavns Roklub
• 26/8 Regatta i Sønderborg Roklub
• 02/9 Øresund Maraton

Der er endnu ikke planlagt faste datoer for langdistanceregattaer i 2018.

Økonomi og muligt nyt medlem i LDKU
Sammensætningen af det nuværende langdistancekaproningsudvalg bibeholdes, med Ragnhild Søndergård (ARK), Annie Kaalby (Egå), Lasse Stentoft (DSR) og Christian Probst (Humlebæk), men man så gerne fra udvalget side, at man fik endnu et medlem, gerne fra Jylland eller Fyn, så også denne “side” af Ro-Danmark blev repræsenteret centralt i udvalget. Alle er velkomne til at komme med forslag til kandidater.

Budgettet lød i 2016 på 38.000 kroner, og LDKU ender med at have haft udgifter for 26.000 kroner. Den største udgift har været regattaarrangørmødet, men der er altså stadig et sundt råderum i LDKU’s økonomi, og budgettets størrelse fastholdes for næste år. Det er foreslået, at man bruger en del af midlerne til at samle både til udlån, og måske omdirigere en del af budgetkronerne til at få lavet kommunikationsmateriale, så man kan sprede budskabet om langdistanceregattaerne.

Ved mødets slutning lød der stor tak til alle de fremmødte repræsentanter fra udvalget og de mange roklubber for et vellykket møde fra formanden for langdistancekaproningsudvalget, Christian Probst.