wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Der var den 25. maj en nyhed på roning.dk om Langdistancekaproning, der var lidt for upræcis i relation til hvad Langdistancekaproningsudvalget (LDKU) har arbejdet med, og hvad mulighederne er for Langdistancekaproning i Inrigger i 2020. Det forsøger vi at rette op på med denne artikel.

Efter en grundig vurdering af aktivitetsniveauet de seneste par år havde LDKU for 2020 arbejdet mod mulighed for flere lokale arrangementer, så kort afstand til en kaproning, og reduceret administrativt og forberedende arbejde med dommere, bøjer mm.

Der var indgået aftaler med lokale eksisterende inriggerkaproninger at vi måtte ”flage” deres kaproninger, og vi havde fået nye klubber til også at byde ind. Det var for 2020 lykkedes at kunne tilbyde 10 km inriggerkaproning 23 gange, fordelt på 14 forskellige roklubber som arrangører – med god spredning over hele Danmark. Vi fik sat de 23 kaproninger på et Danmarkskort, med mulighed for at se informationer om hvordan man konkret tilmelder sig, tidspunkt og adresser.

Lige inden vi gik i luften blev vi ramt af Corona og nedlukning af roning – så Danmarkskort og opdaterede informationer blev aldrig gjort helt færdigt, ligesom mange af de 23 kaproninger har måtte aflyses grundet Corona situationen.

Nu er dansk roning så småt ved at starte op igen med mulighed for tvær-klublige arrangementer, og LDKU arbejder på at få færdiggjort kortet med de nødvendige oplysninger.

Det var oprindeligt tænkt, at fem af de 23 kaproninger også ville indgå i den gamle LDK-turnering, med kaproninger på 10 eller 20 km, hvor man kunne opnå point til DFfR Forbundsmesterskaber i 10km Mix, 10 km Kvinder, 20 km Mix og 20 km Mænd. Forbundsmesterskaberne aflyses dog i 2020, da de første planlagte afdelinger har måtte aflyses. Men denne del genoptager vi i 2021.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de 23 lokale kaproninger afvikles under arrangørernes regler. Det kan afvige fra sted til sted, med starttidspunkt, eksakt banelængde, hvilke både der kan ros i (inrigger og måske coastal), mulighed for forplejning mm.

F.eks. er der 8 SPP kaproninger i København (under Ronetværk København) de afholdes på skift mellem SAS og Hellerup Dame Roklub, og hvor der samles point ind til en samlet SPP København vinder i forskellige klasser.

I Ronetværk Syd afholder Kolding, Middelfart, Vejle og Horsens kaproninger, det er enkeltstående arrangementer, hvor det at deltage og gøre sit bedste er præmien i sig selv.

Hvordan det bliver øvrige steder, må tiden vise – for det er første gang at vi afholder LDK på denne måde.

Danmarkskortet er opdateret ud fra pt kendt status; men vil selvfølgelig blive opdateret løbende ved ændringer. Pt. tyder det på at der afholdes 11 lokale arrangementer med mulighed for langdistancekaproning i resten af 2020.

Og så en glædelig nyhed: Der blev afholdt en lokal regatta i Randers Roklub i tirsdags! 9 både deltog, fordelt på hold fra Ålborg, Århus, Hadsund og Randers. Tillykke til Randers Roklub Mix og Vibeke, Marianne og Jan med deres sejr.

Billede 1: ”Lokalt hold fra Randers krydser mållinjen”. Billede 2: ”Aalborg Universitetsroere venter på at resultatet offentliggøres”. Foto: Niels Iversen, Aarhus Roklub