wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Klubben har netop indgået en udviklingsaftale med DFfR.

I Esbjerg Roklub tænker de stort. Meget stort og der satses på rigtig mange fronter. Klubbens ledelse er i gang med at ”smøre maskinen” og organisere det frivillige arbejde i klubben på ny. Skolesamarbejder bruges som løftestang til at skaffe nye unge, og senest har klubben tegnet en udviklingsaftale med DFfR for at få hjælp til at starte rospinning. Målet er, i resten af ergometersæsonen, at skabe en træningskultur blandt klubbens eksisterende medlemmer, og fra sæsonen 2017/2018 at bruge rospinning som middel til rekruttering af nye medlemmer. Klubben sender hele 5 medlemmer på rospinning instruktørkursus den 25.-26. februar 2017.

”…Mit formandshjerte er meget stolt” fortæller klubbens mangeårige formand Jørgen Hovedskou Larsen. ”Jeg er stolt og imponeret over så mange frivillige, der gerne vil være med til at skabe nye aktiviteter. Mange af de gamle er kommet tilbage, og de vil klubben af bedste hjerte.  Der ud over har vi fået nogle nye yngre kræfter, der også vil være med til udvikling. Alle har vi samme drøm. Vi vil puste nyt liv i klubben”.

Den nye maritime halvø nordvest for Esbjerg Havn bliver et samlingssted for alle vand-idrætter i Esbjerg.

En flytning i vente

Inden for to år skal klubben flytte til en helt ny maritim halvø på nordvest siden af havnen; faciliteter som kommunen står bag.
”Esbjerg kommune arbejder hård på at blive en attraktiv metropol for idrætten. Det nye maritime område kommer til at rumme alle kommunens vandsports discipliner. Esbjerg Roklub skal ikke være en døende gammelmandsklub når vi skal i gang i det nye hus. Vi vil være en aktiv forening, som de andre vand-klubber  ser på som en dynamisk medspiller. Derfor skruer vi op for udviklingsarbejdet NU” afslutter formand Jørgen Hovedskou Larsen.