wave Created with Sketch.
DFfR's medarbejdere er altid parate til, at yde service og sparring til alle klubber, der er medlem af DFfR. Dette kan enten være i form af et klubbesøg eller et udviklingsforløb.

Forbundets udviklingskonsulenter er uddannet proceskonsulenter, og skolet til at guide klubben igennem et Bevæg Dig For Livet udviklingsforløb, hvor I bliver udfordret på vision, strategi, handlingsplaner, nye aktiviteter og nye målgrupper i klubben.

Det kræver sit at drive en succesfuld forening, og de fleste foreninger har områder, der kan optimeres og styrkes. Et Bevæg dig for livet-udviklingsforløb følger en fast ramme, men tager altid udgangspunkt i jeres behov. Processen frem mod målet følges tæt af DFfRs udvikingskonsulenter, som er jeres kompetente rådgivere og sparringpartnere hele vejen.

Et udviklingsforløb kan omhandle:

  • Hvordan bliver vi bedre til at fastholde vores medlemmer?
  • Hvordan rekrutterer vi nye medlemmer?
  • Hvor vil vi hen med vores roklub?
  • Hvordan skaber vi en succesfuld forening?
  • Hvordan optimerer vi driften, så der bliver overskud til udvikling?
  • Hvordan engagerer vi flere frivillige?
  • Hvordan starter vi nye aktiviteter og mindsker frafaldet

En DFfR medarbejder vil fungerer som proceskonsulent og stille spørgsmålene, mens I sammen skal finde svarene.

Et Bevæg Dig For Livet udviklingsforløb koster kr. 2000,- og består minimum af 3 besøg. I alt 12 timers mødeaktivitet.