wave Created with Sketch.
Et klubudviklingsforløb er en proces over længere tid, hvor vi går i dybden med en strategisk udvikling af jeres roklub.

Alle udviklingsforløb starter med et klubbesøg, hvor vi taler os ind på klubbens udfordringer samt hvordan DFfR kan hjælpe.

Forbundets udviklingskonsulenter er uddannet proceskonsulenter, og skolet til at guide klubben igennem et udviklingsforløb, hvor I bliver udfordret på vision, strategi, handlingsplaner, nye aktiviteter og nye målgrupper i klubben.

Det kræver sit at drive en succesfuld forening, og de fleste foreninger har områder, der kan optimeres og styrkes.

Et udviklingsforløb følger en fast ramme, men tager altid udgangspunkt i jeres behov. Processen frem mod målet følges tæt af DFfRs udvikingskonsulenter, som er jeres kompetente rådgivere og sparringpartnere hele vejen.

Et udviklingsforløb kan omhandle:

 • Hvordan bliver vi bedre til at fastholde vores medlemmer?
 • Hvordan rekrutterer vi nye medlemmer?
 • Hvor vil vi hen med vores roklub?
 • Hvordan skaber vi en succesfuld forening?
 • Hvordan optimerer vi driften, så der bliver overskud til udvikling?
 • Hvordan engagerer vi flere frivillige?
 • Hvordan starter vi nye aktiviteter og mindsker frafaldet

En DFfR medarbejder vil fungerer som proceskonsulent og stille spørgsmålene, mens I sammen skal finde svarene.

Booking af uforpligtigtende opstartsmøde

 • Skriv hvilken roklub du kommer fra
 • Skriv dit for- og efternavn
 • Skriv din E-mail
 • Skriv dit telefonnummer
 • Klik på teksten. Når den bliver fed betyder det, at du har valgt emnet. Du kan vælge flere emner.