wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Planlægger I skolesamarbejde på vand eller at afholde sommerroskole til sommer? Så vær opmærksom på de krav, som Søfartsstyrelsen stiller til et sådan arrangement.

Hvis I som roklub inviterer en skoleklasse ud på vandet, eller afvikler en sommer-roskole for ikke medlemmer, er der en række sikkerhedsmæssige krav, som I skal være opmærksomme på. Søfarsstyrelsen definerer nemlig denne type aktiviteter som ”Erhvervsmæssig passagersejlads”.

DFfR skal gøre opmærksom på, at hvis klubben vælger at gennemføre aktiviteterne uden at leve op til reglerne, så er det den enkelte klub, der står til ansvar ved en evt. ulykke. Dette fremgår af § 9 i BEK 233 05/03/2015.

Følg linket ude til højre og læs den fulde tekst om sikkerheds- og forsikringsforhold ved skoleelever på vand og sommer-roskole.