wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Danmark er sikret 5 både i hver klasse til Coastal VM i Monaco 2016, og tilmeldingen er åben ud fra resultaterne fra Danish Coastal Open

FISA har i år sat en begrænsning på både, i hver klasse, fra hvert land. Det betyder, at vi fra Danmark som udgangspunkt alene kan være sikre på 5 både i hver klasse.

For at sikre, at de sportsligst stærkeste hold bliver repræsenteret, vil Danish Open Coastal den 3/9 i Kalundborg fungere som ”udtagelsesregatta”. Deadline for tilmelding til Coastal VM er 20/9 2016.

Generelle krav

For at kunne deltage, skal man være fyldt 18 år og være medlem af en klub under DFfR. Mesterskabet er kun for klubhold, man skal altså stille op for samme klub. Hvis man tager medikamenter, som er på dopinglisten, skal man have en dopingattest hos Anti Doping Danmark.

Man skal være bekendt med FISAs Rulebook, dvs. reglement. Appendix 14 handler om Coastal VM. Er der tvivlsspørgsmål, kan man bede DFfRs coastaludvalg om hjælp.

Ranking

DFfR skal godkende de tilmeldte hold overfor FISA. Er der flere end én dansk båd tilmeldt i samme løb, vil der fra DFfRs side blive tildelt et ”ranking” nummer. Ranking sker primært på baggrund af resultater til Danish Open Coastal, hvor placering nr. 1 er ranking nr. 1 osv. i hver bådtype.

I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder vil DFfR’s coastaludvalg i samråd med DFfR’s kaproningsudvalg sekundært rangere ud fra en sportslig vurdering.

Tilmelding

1.       Klubber udfylder ”entry form” til FISA

2.       DFfR modtager en kopi af tilmelding som e-mail

3.       DFfR rangerer og godkender de tilmeldte hold overfor FISA

4.       Alle atleter skal udfylde ”Athlete Commitment Form”

Foto: Peter Froskov


Foto: Peter Froskov