wave Created with Sketch.
På denne side kan du læse mere om de inspirationsseminarer, som RoBattle afholder for ungdomstrænere og –ledere.

DFfR arbejder gennem projekt RoBattle på at få flere unge i dansk roning. Vil jeres klub have flere unge – og gøre det endnu bedre for dem I allerede har?

Et par gang om året afholder vi en-dags inspirationsseminarer for ungdomstrænere og –ledere. Her mødes engagerede folk fra forskellige roklubber – nogle har tilbudt ungdomsroning i klubben længe, mens andre først skal til at gå i gang. Der er oplæg, workshops og mulighed for networking med andre roklubber. Vi garanterer for, at I går hjem med fornyet energi og inspiration.

Det er gratis at deltage.