wave Created with Sketch.
På denne side kan du som roklub få gode råd og ideer til at skabe og vedligeholde en god ungdomsafdeling.

Dansk Forening for Rosport kan tilbyde din roklub hjælp til:

  • rekruttering af nye ungdomsmedlemmer
  • fastholdelse af dem I allerede har
  • rådgivning og inspiration til ungdoms-trænerne og -lederne
  • afvikling af skolesamarbejde og sommer-roskole
  • tilbud om ro-lejre og events for ungdomsroere

Vi kommer også gerne på besøg i jeres klub.

Værktøjer, der gør det nemt at være ungdomstræner og sjovt at være ungdomsroer

Forskning fra Center for Ungdomsstudier viser, at det, der fastholder børn og unge i foreningsidrætten er oplevelsen af at udvikle sig og blive bedre. Det behøver ikke være med konkurrence som mål, men de skal opleve progression i træningen.

Download hæftet Træning og udvikling af ungdomsroere (til højre på denne side) og find forslag til progression i ungdomstræningen. I hæftet findes en række færdigheder for nye roere, og dertilhørende forslag til øvelser, aktiviteter og lege.

På DFfRs kurser får ungdomstrænere- og ledere også inspiration til at sikre progression i træningen.

Vil du have ny inspiration til ungdomsafdelingen?

Download hæftet Guide til den gode ungdomsafdeling (til højre på denne side) og find inspiration til jeres arbejde med at opstarte eller udvikle jeres ungdomsafdeling. Tag kontakt til DFfRs udviklingskonsulenter, hvis I ønsker yderligere sparring og evt. et klubbesøg.

Certificering af ungdomsvenlige roklubber

Roklubber, som gør en målrettet indsats af høj kvalitet for ungdomsroere, kan søge om at blive URO9000 certificeret af Roaktivitetsudvalget. For at blive URO9000 godkendt, skal klubben opfylde en række krav, som sikrer, at klubben har taget stilling til og arbejdet med forskellige områder. Alt sammen støtter og styrker ungdomsarbejdet og ungdomsroningen i klubben. En URO9000 certificering gælder for 2 år, hvorefter klubben skal søge en ny godkendelse.

Børneattester

Foreninger skal indhente børneattester for trænere, instruktører og ledere, som via deres arbejde eller virke færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år. Læs mere på Politiets hjemmeside.