wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Skal I lave affaldsindsamling i jeres klub? Frederikshavn Roklub er allerede i gang

Fra d. 8.-14. april arrangerer Danmarks Naturfredningsforening landsdækkende affaldsindsamlinger. I samarbejde med DIF og DN, så er det blevet arrangeret at blå foreninger der deltager, kan få sportsdykkerposer (betalt af DIF) i det materiale, man som arrangør af en affaldsindsamling kan få tilsendt. Du kan oprette en affaldsindsamling i din klub på dn.dk.

En affaldsindsamling er en samlende begivenhed for klubbens medlemmer og samtidig hjælper vi naturen. I Frederikshavn Roklub, har de gode erfaringer med ‘at tage skraldet’. Det kan du læse om i beretningen her, fra klubben:

AFFALDSINDSAMLING PÅ DEGET OG KØLPEN

Frederikshavn Roklub havde igen i 2023, af Skov- og Naturstyrelsen, fået tilladelse til at indsamle affald på to af øerne i øgruppen Hirsholmene. Denne gang gjaldt tilladelsen øerne Deget og Kølpen, som er fredede og derfor ikke lovlige at betræde.

Idet Frederikshavn Roklub er meget miljøbevidst og hylder sloganet ”Ren Natur”, var det ikke svært at skaffe mandskab til den gode gerning.

16 friske roere meldte sig straks og torsdag den 24. august kl. ni drog vi afsted mod Deget i fire robåde. Vi medbragte store kraftige plastiksække, knive, kaffe og kage – og en lille skarp.

Da bådene var godt og sikkert forankret ved Deget, angreb vi øen i alle retninger, velforsynet med plastiksække og knive til brug ved genstridigt fiskegarn og tovværk.

Efter et par timers ihærdig indsamling havde vi fået samlet en anseelig dynge affald, bestående blandt andet:  Fire godt brugte bildæk, tandbørster, flasker, dåser, jern, plastik samt en god bunke fiskegarn og bøjer.

Nu var der tid til en lille pause, hvor kaffe, kage og en lille forfriskning blev indtaget i munter snak om forskelligheden af det indsamlede. Der blev vendt og drejet mange synspunkter omkring affald, genbrug, upcycling, recycling og downcycling og den grønne omstilling generelt.

Vi blev ikke helt enige om det hele, men vi blev enige om at ro til Kølpen for at se, hvad der gemte sig der af ilanddrevet affald.

Det samme billede tegnede sig her af affaldstyperne. Her fandt vi dog en rusten kompressor til et køleskab, en stor blå plasttønde som havde indeholdt kemikalier. Et par ringmærker fra døde fugle og en ca. 100 kg tung fiskegarndynge.

Alt affaldet blev samlet i en stor dynge ved vandkanten til senere afhentning.

Efter fuldendt gerning satte vi kursen mod Rønnerhavnen, til en velfortjent madpakke.

Et medlem af roklubben stillede sin jolle til rådighed, og lørdag morgen drog vi mod øerne for at hente det indsamlede affald.

Vi måtte sejle to gange for at få det hele med. På sidste tur var jollen så tungt lastet, at der var et fribord på omkring 10 cm. Vi nærmest sneglede os afsted mod Rønnerhavnen.

Vi fik alt affaldet lagt på klubbens bådebro, hvorefter vi med trillebør og håndkraft fik det kørt og slæbt ud på roklubbens parkeringsplads til senere afhentning. Vi samlede ca. 300 kg affald i alt ved ca. fire timers ihærdigt og koncentreret arbejde.

Endnu en god gerning var tilendebragt til gavn for både natur og mennesker.

En stor tak til Frederikshavn Forsyning, som var os behjælpelig med at bortskaffe affaldet.

Men mon ikke vi igen næste år kan hente en lignende dynge affald på en eller flere af øerne. Det tror jeg.

For så længe hav-industrien, og andre, forurener havene, er der mere end rigeligt at gøre for sådan nogle ildsjæle som f.eks. Frederikshavn Roklub.

Så moralen må være: Tænk på dig selv – dine børn – børnebørn – og andre før du smider dit affald fra dig.

Af John K. Kristensen, Frederikshavn Roklub

 • Læs mere om klubben
  Klik her
 • Opret eller find en affaldsindsamling
  Klik her
 • Kontakt:
  Irene Lauridsen
  Miljø- og udviklingskonsulent
  Tlf.: +45 60 65 86 92