wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Tilmed dig dit lokale vandråd og være med til at udforme fremtidens adgang til vandområder, vandkvalitet og meget mere

Kommunerne åbner snart for tilmelding til deres 6 måneders forløb med vandrådet og DFfR vil gerne opfordre alle roerne til at deltage i arbejdet som forbundets repræsentant i rådet.

Den 23. oktober forventes bekendtgørelse om vandråd mv. at træde i kraft. Med bekendtgørelsen fastsættes blandt andet, at vandrådene skal være oprettet den 31. oktober 2019.
Vi arbejder med andre organisationer for at få starten af processen udsat, grundet den (meget) korte varsel. Men forbundet vil alligevel gerne høre fra jer, som har lyst til at deltage i arbejdet, hurtigst muligt.
Du er også velkommen til at kontakte din kommune, hvis du vil høre mere om deres deltagelse i vandrådets arbejde.

Lidt viden om vandrådene
Der har tidligere været runder med vandråd i henholdsvis 2014 og 2017, og i 2019 åbnes tredje runde med vandråd. Opgaven for vandrådene 2019 er den samme som i 2014, der går ud på ”at vandrådene med deres lokale viden er med til at sikre god miljøtilstand i de danske vandløb og medvirker til at udvælge de mest omkostningseffektive tiltag på de mest egnede strækninger”.
Arbejdet indebærer besøg til nogle af de problematiske områder og drøftelser af løsninger efter nogle økonomiske rammer.

Kommunerne skal arbejde sammen på tværs af 23 vandoplande, som Danmark er inddelt i. Kommunerne arbejder i en tidsafgrænset periode på 6 måneder med konkrete opgaver, der er defineret af staten.
Opgaven i vandrådene til tider kræver en vis faglighed og tekniske viden vedrørende eks. natur, adgang til/fra vandet, kategorisering af vandløbene m.m. En af de vigtigste elementer er kendskab til de lokale vandløb og øvrige vandområder og det er derfor relevant at de lokale roere er med til at forme de kommende vandplaner for deres område.

Vi håber du får lyst til at engagere dig i arbejdet frem til juni 2020 og vi står gerne til rådighed hvis du har brug for vejledning eller teknisk viden i de spændende diskussioner, som sikkert vil opstå i forløbet.

Hvis du vil høre mere om vandrådene, så kontakt Irene Lauridsen – find kontaktinformation til højre/i bunden af siden.