wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Fredningsnævnet har givet dispensation til opførelse af Danmarks nationale rostadion ved Bagsværd Sø. Dermed er der udsigt til at etableringen af det nye moderne rostadion snart kan gå i gang.

Fredningsnævnet for København har netop truffet afgørelse om dispensation for de syv ansøgninger, som Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune har sendt ind. Det er anden gang, at Fredningsnævnet godkender Fondens ansøgninger om dispensation. Sagen har måtte gå om i Fredningsnævnet på grund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gladsaxe. Efter mere end et års behandlingstid i Miljø- og Fødevareklagenævnet blev sagen sendt retur til Fredningsnævnet til fornyet behandling. Men nu er dispensationen altså givet igen.

– Det var oprindeligt planen, at det smukke byggeri og det grønne løft af det fantastiske naturområde omkring Bagsværd Sø skulle stå færdigt i 2020, så vi ser frem til snart at komme i gang uden flere klager og forsinkelser, siger Erik Jæger, formand for Fonden Danmarks Rostadion og fortsætter:

– Vi lægger særlig vægt på i Fonden, at der sikres en smuk og naturlig søbred med fjernelse af de meget markante installationer i Nybroområdet, en reduktion og forskønnelse af tribuneområdet og ved afgravning i den vestlige ende af søen etablering af en naturlig bred og plantning af et større skovareal end der er i dag.

Modernisering i respekt for naturen
Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø er Danmarks nationalstadion for roning, kano- og kajaksporten og i dagligdagen hjemsted for de mange ro-, kano- og kajakklubber i Københavnsområdet og den nationale elite. Opgradering af rostadion sker i overensstemmelse med fredningen, da fredningen også sikrer, at man kan udvikle rammerne for de rosportsaktiviteter, der siden 1930’erne har fundet sted på søen.

Med det nye rostadion får de danske roere træningsfaciliteter i verdensklasse, der kan understøtte Team Danmarks arbejde med at udvikle topatleterne inden for roning, kano og kajak. Samtidig bliver det et rostadion, der på en ny og inspirerende måde skaber et grønt kvalitetsløft i respekt for områdets smukke natur til glæde og gavn for motionister og den almindelige borger, som færdes i det fredede naturområde omkring Bagsværd Sø.

Klager og lang behandlingstid
Opgradering af rostadion og det grønne kvalitetsløft af den smukke natur er sket med positiv og konstruktiv inddragelse af Friluftsrådet og andre interessenter, men har været bremset af en række klager fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gladsaxe.

På baggrund af forsinkelserne er det besluttet, at byggeriet tidligst går i gang i 2021, således at byggeaktiviteten hverken griber forstyrrende ind i VM i sprint i 2021 eller forberedelserne til OL i 2020.

FAKTA
Projektet støttes økonomisk af A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med på 50 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden støtter med 10,5 mio. kr. og de resterende midler kommer via støtte fra København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø og Gladsaxe Kommune er bygherrer på det samlede projekt med Rambøll Danmark A/S som bygherrerådgivere. Bag projektet står desuden Team Danmark, København og Lyngby-Taarbæk Kommuner.