wave Created with Sketch.
Få information om indhold og materialer til klubtræner-uddannelsens fjerde modul. Kurset er det fjerde og sidste i DFfR's samlede klubtræneruddannelse, som giver adgang til DIF's diplomtræneruddannelse.

Kursisterne lærer at definere mål til roerne, samt at planlægge træningsforløbet. Vi kommer ind på, hvilke faktorer træneren skal tage hensyn til i sit daglige virke, samt hvorledes formidlingen foregår. Derudover kommer vi ind på forskellige former for roteknik specielt for motions- og kaproningshold. Slutteligt bliver kursisterne præsenteret for flere testmetoder til at følge roernes udvikling.

På Modul D undervises der i følgende emner:

  • Træningsplanlægning
  • Træneren
  • Formidling
  • Opvarmning
  • Roteknik
  • Testning

Hvor og hvornår er der kurser?

  • 16.-18.10.2020 i Sorø Roklub
    Sidste tilmelding: 02.10.2020