wave Created with Sketch.
Du får nu mail 2 ud af 4. i dag får du et gratis godt tip til, hvordan I kan fastholde de nye roere i klubben.

Kan I genkende denne situation?

1. I bruger rigtig mange frivillige instruktør kræfter på roskolen. At instruere og oplære de nye til at kunne ro teknisk fornuftigt og udvise ansvarlig sømandsskab på vandet.

2. Roskolen afholder I typisk i foråret – altså april maj måned.

3. Når kalenderen siger medio august så er langt de fleste af kaninerne væk. Stoppet. Måske ligefrem på vej til at melde sig ud af klubben.

HVORFOR?

DFfR har gennemført en antropologisk undersøgelse i Vejle Roklub. Målet var at forstå, hvor så mange kaniner forlader klubben efter kort tid. Hovedårsagen til frafaldet var klubbens miljø. At det var alt for svært at blive en del af klubbens sociale og uformelle liv. Kan du stadigvæk genkende billedet?

Begyndertræning kan være et middel til at dæmme op for medlemsfrafaldet. Du kan downloade hæftet og lade dig inspirere.

Du får også et tip om sportsroning. Det er en opskrift på, hvordan man kan ro 12 km på 1 og 45 min inkl omklædning.

Den røde tråd

Hæfterne er en del af et længere klubudviklingsforløb hos DFfR. Vil du vide mere så kontakt Anna Karina.