wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Nu er der rigtige gode muligheder for at søge støtte til roklubben

Onsdag d. 7. juli kl. 12.00 åbnede DIF og DGI for tre hjælpepuljer, med tre forskellige målretninger, dog alle med corona som fællesnævner. De tre puljer ansøges alle på samme måde – men hvad der kan søges penge til er forskelligt fra pulje til pulje.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje genåbner og henvender sig til idrætsforeninger, som har mistet indtægter på grund af blandt andet aflyste arrangementer, manglende mulighed for at tjene penge på eksterne arrangementer, manglende kontingentbetaling eller manglende sponsorstøtte.

DIF og DGI’s genstartspulje kan søges af lokale idrætsforeninger til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan støtte lokale idrætsforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Alle tre puljer skal søges gennem CFR www.medlemstal.dk, derudover skal klubben have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler.

Den præcise ansøgningsproces står også beskrevet hos DIF. Du kan finde oversigten over de tre puljer, og læse mere om ansøgningsprocessen via link i højre side/i bunden af siden her.