wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Onsdag morgen har budt på et ekstraordinært HB-møde, hvor der bl.a. er fundet en ny næstformand for forbundet

Hovedbestyrelsen har afholdt ekstraordinært møde onsdag morgen den 15. maj efter, at to medlemmer (Per Rasmussen og Morten Juel Hansen) har valgt at trække sig fra deres Hovedbestyrelsesposter. En enig hovedbestyrelse har valgt Bo Kaliszan som ny næstformand samt eliteansvarlig og formand for  Danmarks Rocenter (DRC). Dermed  kan hovedbestyrelsen fortsætte sit arbejde. De to ledige pladser i hovedbestyrelsen besættes af suppleanterne Niels Iversen og Peter Froskov, der blev valgt på seneste hovedgeneralforsamling, og dermed er bestyrelsen fuldtallig. Peter Froskov fratræder som formand for Coastaludvalget, da medlemmer af Hovedbestyrelsen ikke kan fungere som formand for et udvalg. Ny formand for Coastaludvalget udpeges på førstkommende ordinære hovedbestyrelsesmøde den 6. juni.

”Jeg vil gerne takke Per og Morten for deres store arbejde for dansk roning. De har begge lagt mange kræfter i arbejdet, hvilket mange har haft gavn af. Jeg har respekt for deres beslutning om at udtræde af bestyrelsen. Samtidig er jeg meget glad for, at Bo Kaliszan har sagt ja til at påtage sig de vigtige opgaver som næstformand og formand for DRC. Bo har stor erfaring både som landsholdsroer på OL niveau samt erfaring med det organisatoriske arbejde fra Roskilde Roklub”, udtaler Conny Sørensen formand for DFfR.

Indtil et nyt KU er sammensat, vil ansvaret for deres opgaver blive varetaget af medarbejdere på sekretariatet og med Bo Kaliszan som ansvarlig, da han er valgt som eliteansvarlig. I dette arbejde vil kraftcentrene også blive tæt inddraget i beslutninger og prioriteringer. Hovedbestyrelsen vil på deres ordinære møde den 6. juni beslutte, hvordan arbejdet forankres fremadrettet.