wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Sekretariatschef til Roforbundet - Dansk Forening for Rosport - søges

Dansk Forening for Rosport (DFfR) søger en proaktiv og visionær sekretariatschef, som med
base fra forbundets kontor ved Bagsværd sø, kan sætte motor bag rosporten og sekretariatets
samarbejde med roklubber. Vores vision er at samle dansk roning og sprede engagementet og
glæden ved roning som en fantastisk idræt.

Sekretariatet servicerer vores roklubber samt frivillige udvalg, der gennemfører aktiviteter
lige fra kaproninger til motionsture. DFfR har indgået en 4-årig strategisk aftale med Danmarks
Idrætsforbund, og de strategiske mål skal være opfyldt i 2021. DFfR modtager støtte
fra Team Danmark som et af Team Danmarks Verdensklasseforbund.

Stillingsbetegnelse

Du vil blive sekretariatschef og være daglig leder og sparringspartner for sekretariatets fem
medarbejdere. Vi er et sekretariat, der under høj grad af selvledelse udfører klubudvikling,
strategiopfølgning og økonomiske opgaver. Vi arbejder målrettet og fokuseret på at sikre, at vi
opfylder vores strategiske mål, fordi de er en forudsætning for forbundets økonomiske stabilitet.
Sekretariatet medvirker endvidere til at organisere et stort kursusprogram.

Du vil få det overordnede ansvar for forbundets drift og administration og skal sikre effektiv
planlægning af sekretariatets opgaver i samarbejde med sekretariatets medarbejdere. Med ca.
150 roklubber, mere end 15.000 medlemmer, et professionelt rocenter m.m. skal dit og sekretariatets
arbejde i høj grad være synligt og netværksskabende.

Sekretariatschefen indgår i et tæt og tillidsfuld samarbejde med bestyrelsen og forretningsudvalget.
Sekretariatschefen vil også deltage i klub- og forbundsarrangementer. Derfor vil arbejdstiden
blandt andet også påregnes at være placeret om aftenen og i weekenden. Sekretariatet
samarbejder med Danmarks Rocenter, som under ledelse af DFfR´s sportschef, er ansvarlig
for forbundets elitearbejde. Den nye sekretariatschef vil derfor arbejde sammen med
DFfR´s sportschef.

DFfR´s samlede virke er meget baseret på sponsoraftaler/Team Danmark støtte. Dine evner til
innovation, fundraising og udvikling skal derfor bruges. Vi vægter en driftsorienteret visionær
person, der kan motivere og inspirere et dygtigt og effektivt sekretariat.

Hvem er du?

Vi ønsker at ansætte dig fordi du er:

  • Visionær
  • Inspirerende
  • Motiverende
  • Har en høj ansvarsfølelse

Du er også den rette hvis du også kan

  • implementere og forankre beslutninger og aktiviteter
  • tilrettelægge og lede møder, generalforsamlinger m.m.
  • kommunikere i et politisk miljø
  • understøtte økonomistyring samt igangsætte fundraising

Det er ikke en betingelse, men et plus, hvis du har erfaring fra foreningsarbejde og samarbejde
med frivillige og politisk valgte inden for idræt. Hvis du kender til roning er det godt.

Vi tilbyder

En spændende og alsidig stilling, hvor du får mulighed for at sætte alle kompetencer kommer i
spil. Du vil få base i vores eget sekretariat i det skønneste omgivelser på Skovalleen 38A i
Bagsværd.
Stillingen er en lederstilling, hvorunder arbejdstiden selvstændigt tilrettelægges under hensyn
til forbundets opgaver. Der er tale om en fuldtidsstilling.
Løn- og pensionsforhold forhandles.

Kontaktperson

Du kan få mere at vide om jobbet, herunder indholdet i jobbeskrivelsen, ved at kontakte formand Henning Bay Nielsen på telefon 22276593 /mail [email protected]. Generel information om roning kan findes på roning.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 31/3 kl. 23.00.
Ansøgningen mailes til [email protected]
Samtale forventes afholdt medio april. Tiltrædelse så hurtigt som muligt.