wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Endnu en milepæl for coastalroningen er nu synlig i horisonten

2023 har i høj grad allerede været coastalroningens år, og det er som om vi har ramt en guldåre af gode nyheder, der falder ud til fordel for vores nyeste bådtyde, som egentlig ikke er så ny mere.

I marts fik vi tildelt de eftertragtede DIF DM-medaljer i fire af vores coastaldiscipliner og nu er processen om at få coastalroning godkendt som en selvstændig aktivitet hos DIF sat i værk.

I forvejen er vores hovedaktivitet – roning – godkendt som aktivitet hos DIF.

”Hovedbestyrelsen ser det som et naturligt skridt i den videre udvikling af coastalroning, at DFfR nu ansøger DIF om at få coastal godkendt som selvstændig aktivitet. Det vil være en blåstempling af, at costal naturligt hører under DFfR’s vinger samt, at vi som forbund forpligtiger os yderligere til at arbejde aktivt for udvikling af coastalroning i Danmark”,

Siger Conny Sørensen formand for DFfR.

Hvad betyder en aktivitetsgodkendelse?

Hvis vi i Dansk Forening for Rosport får godkendt coastalroning som en særskilt aktivitet, betyder det at aktiviteten hører til hos Dansk Forening for Rosport. Det er særlig vigtigt at sikre, hvis coastal som ventet bliver olympisk fra 2028 og der pludselig bliver større interesse for aktiviteten.

Vi har igangsat aktiviteter, der skal fremme coastalroningen endnu mere både nationalt og internationalt. Opnår vi aktivitetsgodkendelse hos DIF betyder det også, at vi i fremtiden vil modtage et ekstra aktivitetsgrundtilskud fra DIF, så vi fremover kan styrke og udvikle coastalroning endnu mere.

Alle forbund under Danmarks Idrætsforbund modtager mindst ét aktivitetsgrundtilskud og flere forbund har flere godkendte aktiviteter, som bevirker at man får et aktivitetstilskud til hver aktivitet. Beløbet modtages årligt sammen med det samlede tilskud fra DIF. Aktivitetstilskuddene bidrager dermed til, at de eksisterende forbund under DIF kan varetage mange forskellige idrætsaktiviteter i en mere effektiv administration.

Hvordan får man en aktivitetsgodkendelse?

Som med så meget andet, så er der en række kriterier, som skal være opfyldt. Grundlæggende skal aktiviteten kunne betragtes som en selvstændig disciplin, være selvstændigt organiseret med fx eget udvalg, trænings- og uddannelsestilbud. Desuden kræves det, at der er mindst 1000 udøvere på landsplan fordelt på minimum 10 foreninger.

Alle de nævnte kriterier lever DFfR op til og fx var der i den seneste medlemsopgørelse over danske roklubber registeret godt 1500 medlemmer som coastalroere fordelt på mere end 10 klubber.