wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Claus Bo Andersen er ny formand i træneruddannelsesudvalget. Han overtager depechen efter Jacob Meden, og nøgleordet er fastholdelse

Den erfarne roer og træner Claus Bo Andersen fra Fredensborg Roklub blev for kort tid siden valgt som ny formand for træneruddannelsesudvalget i Dansk Forening for Rosport, et udvalg som Claus Bo Andersen længe har været en del af.

Af Gustav Højmark-Jensen

Efter fire år i udvalget tænkte Claus Bo Andersen, at nu var det tid til at løfte opgaven videre:

“Jeg har været med i udvalget i fire år, og nu tænkte jeg, at jeg gerne vil løfte opgaven som formand videre efter Jacob. Det var i enighed, at vi tog den beslutning, og vi havde allerede talt om det i efteråret, da Jacob nævnte, at han gerne ville afløses. Så det var ikke fordi, at der var kampvalg overhovedet”, griner Claus Bo Andersen.

Stærke visioner
Den nye formand har valgt at fastholde de stærke visioner og mål, som han sammen med den tidligere formand har gjort til udvalgets mærkesager. Visionen i 2016 hed, at alle roere skulle opleve en succes, når de var ude at ro med en træner. Det hedder visionen også i 2017, og det er sådan man, ifølge Claus Bo Andersen, sikrer fastholdelse af sine roere:

“Jeg vil som ny formand videreføre den gamle vision, der handlede om, hvordan vi på den bedst mulige måde kunne fastholde vores medlemmer, og hvordan vi i trænerudvalget kan understøtte,  at medlemstallet i DFfR stiger. Ultimativt er vores mål i træneruddannelsesudvalget, at antallet af roere stiger i danmark, og i vores optik kan tallet kun stige, hvis ro-oplevelsen er så god som muligt. Og hvordan opnår man en så god ro-oplevelse som muligt? Jo det opnår man ved at have nogle kompetente trænere. På den måde sikrer man, at roerne ikke laver skader på sig selv under og i deres træning, og at de får så meget ud af deres roning som muligt”.

Roteknik er grundlæggende i alle roningens aspekter
Et af de mål, som Claus Bo Andersen gerne vil videreføre som formand for træneruddannelsesudvalget, det er, at der bliver lagt endnu større vægt på roteknik:

“For at sikrer, at den enkelte roer bliver ved med at elske at dyrke roning, så kræver det, at den enkelte roer kan opleve forbedringer, hver gang de er ude med en træner. Så hvis vi kan gøre trænerne så gode som muligt, så skulle det gerne understøtte, at roerne bliver hængende. Fastholdelse er et meget centralt nøgleord for mig som formand, men hvordan gør vi det så? Jeg er overbevist om, at det kræver, at vi har øget fokus på den helt grundlæggende roteknik”.

Helt konkret, så arbejder den nye formand, Claus Bo Andersen, på at forbedre træneruddanelserne ud fra tre konkrete tiltag, der alle kan implementeres på de nuværende trænerkurser og tilbud:

  1. Rospinning, der suppleres med roteknik.
  2. Mere fokus på roteknik på de kurser, der omhandler Coastalroning,
  3. Et tilbud til de mere erfarne træner i form af et fyraftensmøde eller et såkaldt “gå-hjem-møde”.

Fælles for de tre tiltag er, at der arbejdes videre ud fra en strategi, der blev fastlagt i 2016 med Jacob Meden bag roret. På den måde sikrer man ifølge Claus Bo Andersen kontinuitet i træneruddannelserne:

“Det ville i mine øjne være hat og briller, hvis man prøvede at lave noget nyt midt i det hele, når nu vi har planlagt de her tiltag så meget i 2016. Jeg har jo selv været med til at beslutte de her ting, så bare fordi jeg bliver formand, ændrer det ikke på det helt store i forhold til de her tiltag – jeg vil gerne have bredt fokusset på roteknik ud. Jeg synes roteknik er grundlæggende. Fuldstændig som, at dét at regne er en forudsætning for matematik, så er god roteknik grundlæggende for en god oplevelse med roning både i coastal, outrigger, inrigger og alle andre aspekter af roning”.

Det måske vigtigste udvalg i DFfR
Ifølge Claus Bo Andersen er træneruddannelsesudvalget måske et af de vigtigste og mest centrale udvalg i DFfR, og selvom man måske både kan være enig og uenig, så er der nok noget om snakken. I mange roklubber er fundamentet for udvikling og fastholdelse af medlemmerne netop tilstedeværelsen af kompetente trænere:

“Jeg synes, at træneruddannelsesudvalget måske er det vigtigste udvalg i DFFR overhovedet. Selvfølgelig vil nogen nok synes, at deres udvalg er næsten lige så vigtigt, men jeg synes godt, at man kan sige at det er et af de vigtigste”, afslutter Claus Bo Andersen med et smil og understreger, at han ønsker og håber på et bredt samarbejde mellem alle udvalgene i Dansk Forening for Rosport