wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Skal I have roning på skoleskemaet og vil du som lærer være godt klædt på til at undervise?

Dansk Forening for Rosport arbejder i øjeblikket på højtryk for at færdiggøre et kursus for folkeskolelærere målrettet undervisning i roning.

Bliv klædt på til at varetage et 4 ugers selvforvaltet undervisningsforløb i idræt med fokus på roning. På kurset vil du lære om rotaget i teori og praksis i romaskiner, og efterfølgende selv være i stand til at stå for at undervise eleverne.

På kurset vil det 4 ugers selvforvaltede undervisningsforløb blive gennemgået. Læreren får efterfølgende adgang til alt DFfRs undervisningsmateriale.

Undervisningen foregår i samarbejde med en roklub og undervisningsmaterialet for mellemtrinet og udskolingen vil danne ramme om kurset, så lærerne bliver klædt godt på til at køre et undervisningsforløb.

Kurset kan udbydes til en række idrætslærere fra en enkelt skole eller for idrætslærere fra alle kommunens skoler. Er I interesseret, så kontakt Ronja Egsmose på [email protected] og hør mere om mulighederne for at udbyde et kursus for jer.

Om undervisningsmaterialet
Dansk Forening for Rosport (DFfR) har i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Nordea-fonden omsat den idrætsfaglige viden, som vi bruger i rosporten, til to undervisningsforløb til folkeskolen. Begge forløb imødekommer de nye forenklede mål, og er med til at klæde eleverne på til prøven i idræt i 9. klasse. Begge forløb fokuserer udelukkende på roning i romaskine, og kan derfor bruges året rundt.

DFfR hjælper med at skaffe skolen adgang til romaskiner, enten hos den lokale roklub, eller ved lån af en trailer med romaskiner.