wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Flere roklubber satser på skolesamarbejde som led i deres rekrutteringsstrategi. Vi har bl.a. besøgt og rådgivet Frederikssund og Nakskov Roklubber

Tæt samarbejde med kommunen

Frederikssund Roklub inviterede, i samarbejde med DFfR, Åben skolen konsulenten fra Frederikssund Kommune til møde i roklubben for at afsøge mulighederne for samarbejde med kommunen og lokale skoler. Attention… GO! forløbene, en tur på vandet samt lån af DFfRs ergometertrailer blev bl.a. drøftet.

I Frederikssund Roklub ønsker de at flere unge får interesse for roning og i den forbindelse vil de satse på skolesamarbejde, som led i deres rekrutteringsstrategi. På mødet med Frederikssund Kommune og DFfR blev de forskellige undervisningsforløb og samarbejdsmodeller drøftet, og Åben skole konsulenten vil nu, i samarbejde med roklubben, arbejde for at udbrede kendskabet til roklubbens tilbud til folkeskolen.

Frederikssund Roklub skal nu bruge tid på at finde den rigtige samarbejdsmodel for dem samt hvilket undervisningsforløb de kan tilbyde de lokale skoler.

Strategi for ungdomsindsatsen

I Nakskov Roklub ønsker de at udvide deres nuværende ungdomsafdeling og gøre tilbuddet til deres nuværende unge endnu bedre. Derfor mødtes repræsentanter fra Nakskov Roklub med en konsulent fra DFfR for at drøfte, hvilke muligheder de har i arbejdet med at gøre deres ungdomsafdeling endnu bedre samt hvordan de rekrutterer nye ungdomsroere.

Også i Nakskov var der fokus på et samarbejde med en eller flere lokale skoler, som allerede har vist interesse for et samarbejde. Et længerevarende forløb med udgangspunkt i Attention… GO! samt lån af DFfRs romaskiner blev vendt som en mulighed.

Nakskov Roklub vil nu nedsætte en arbejdsgruppe som sammen skal ligge en strategi for klubbens indsats på ungdomsområdet. Hvad vil vi og hvorfor? Hvordan når vi vores mål og hvilke initiativer skal sættes i gang?

DFfR følger løbende op på begge klubbers initiativer og står til rådighed, hvis der skulle blive behov for råd og vejledning.

Ønsker din klub at gøre en særlig og målrettet indsats på ungdomsrådet, så kontakt Ronja Egsmose, [email protected] eller Louise Holm, [email protected], så vil vi hjælpe jer på vej.