wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Er du DFfRs nye sekretariatsleder?

Dansk Forening for Rosport (DFfR) søger en positiv og samarbejdsvant sekretariatsleder, med base fra forbundets kontor ved Bagsværd sø.

Vores vision er at samle dansk roning og sprede engagementet og glæden ved roning som en fantastisk idræt. Sekretariatet servicerer vores roklubber samt frivillige udvalg, der gennemfører aktiviteter lige fra motionsture, Skole-OL, uddannelsesaktiviteter til kaproninger. DFfR har en 4-årig strategisk aftale med Danmarks Idrætsforbund, med mål om særligt at udvikle ungdomsroning og etablere nye tilbud til de voksne roere og sikre gode faciliteter og et godt miljø i vores rofarvand.

Stillingsbetegnelse

Du vil blive sekretariatsleder og være daglig sparringspartner for sekretariatets fem medarbejdere. Vi er et sekretariat, der under høj grad af selvledelse, udfører klubudvikling, strategiopfølgning og administrative opgaver. Vi arbejder målrettet og fokuseret på at sikre, at vi har en god energi og leverer god service til alle vores samarbejdspartnere som fx klubber, udvalg og bestyrelse.

Du vil få ansvar for forbundets drift og administration og skal sikre effektiv planlægning af sekretariatets opgaver i samarbejde med sekretariatets medarbejdere.
Med ca. 150 roklubber, mere end 15.000 medlemmer vil dit og sekretariatets øvrige arbejde i høj grad være synligt og netværksskabende i romiljøet.
Sekretariatslederen indgår i et tæt og tillidsfuld samarbejde med bestyrelsen og forretningsudvalget.
Sekretariatslederen vil deltage i klub- og forbundsarrangementer. Derfor vil arbejdstiden også omfatte aftener og weekender.

DFfR modtager støtte fra Team Danmark, som et af Team Danmarks Verdensklasseforbund.
Disse aktiviteter er placeret i Danmarks Rocenter. DFfR’s sportschef, er ansvarlig for forbundets elitearbejde herunder den del af økonomien, som bevilges af Team Danmark samt medarbejdere, som er ansat i Danmarks Rocenter. DFfR’s sekretariatsleder og DFfR´s sportschef forventes at samarbejde om fælles berøringspunkter de to administrationer imellem herunder samarbejder, der bla. kan vedrøre forbundets talentudvikling, som er en del af strategiaftalen med Danmarks Idrætsforbund.
Vi vægter en driftsorienteret stabil person, der kan motivere og inspirere et dygtigt og effektivt sekretariat. Vi har også behov for at udvikle rosporten og sætte nye strategiske mål, så
hvis du har erfaring med udvikling og fundraisning til det være en fordel.

Hvem er du?
Vi ønsker at ansætte dig fordi du er:

  • en god leder der motiverer og inspirerer sekretariatets medarbejdere
  • en person der kan understøtte samarbejde mellem frivillige og ansatte
  • en person med en høj ansvarsfølelse og er vant til at levere høj service.

Du er også den rette hvis du ligeledes kan

  • implementere og forankre beslutninger og aktiviteter
  • tilrettelægge og lede møder, generalforsamlinger m.m.
  • kommunikere i et idrætspolitisk miljø med frivillige og ansatte
  • understøtte økonomistyring samt igangsætte fundraising

Det er ikke en betingelse, men et plus, hvis du har erfaring fra foreningsarbejde og samarbejde med frivillige og politisk valgte inden for idræt. Hvis du kender til roning er det godt.

Vi tilbyder

En spændende og alsidig stilling, hvor du får mulighed for at sætte alle kompetencer i spil. Du vil få base i vores eget sekretariat i det skønneste omgivelser på Skovalleen 38A i Bagsværd. Stillingen er en lederstilling, hvorunder arbejdstiden selvstændigt tilrettelægges under hensyn til forbundets opgaver. Der er tale om en fuldtidsstilling.
Løn- og pensionsforhold forhandles.

Kontaktperson

Du kan få mere at vide om jobbet, herunder indholdet i jobbeskrivelsen, ved at kontakte formand
Henning Bay Nielsen på telefon 31365332 /mail [email protected]
Generel information om roning kan findes på roning.dk

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er d. 1/3 kl. 23.00.
Ansøgningen mailes til [email protected]
Samtaler forventes afholdt i uge 10-12. Tiltrædelse så hurtigt som muligt.