wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Der er kommet flere medlemmer til Dansk Forening for Rosport i 2018

Af Bianca Toftebjerg, [email protected]

Når Kim Mejnert Frydensbjerg lukker kontordøren i Rosportens Hus for sidste gang, fredag d. 22. marts, og dermed tager afsked med titlen som DFfRs Sekretariatsleder, så afleverer han et forbund i medlemsfremgang.

Sammenlignet med 2017 er 2018 gået den rigtige vej i forhold til antallet af medlemmer i Dansk Forening for Rosport. De foreløbige tal fra DIF, som kommer på baggrund af det klubberne selv har indberettet, ser positive ud.

Der hvor fremgangen er størst, er blandt +60 roerne, og det viser tydeligt at man kan dyrke roning selvom man har rundet de 60, 70, og 80 år – roning er altså en sport der ikke belaster kroppen. Samtidig er der ingen tvivl om, at roning også er med til at vedligeholde ikke kun den fysiske, men også den mentale sundhed.

De nye aldersinddelinger giver et klarere billede

Med de nye aldersinddelinger DIF har lavet, er det nemmere at se hvor det går frem, og hvor det går tilbage, men en overordnet fremgang glæder den afgående sekretariatsleder:

“Det er positivt at forbundet er i vækst, også når Tolo Roklub* trækkes ud af tallene. Og at der er vækst i gruppen 0-12 år er et godt tegn, men årsagerne til fremgangen kræver en dybere analyse af hvilke klubber der er i fremgang, og hvilke årsager der er til væksten.”

(*For at ro i Tolo Roklub skal man melde sig ind i roklubben, også selvom man er medlem af en roklub i Danmark.)

Tallene for aldersgruppen 13-18 år er dog ikke helt så opløftende, her ses der et fald og afgående sekretariatsleder Kim Mejnert Frydensbjerg peger på at her er der brug for ekstra fokus:

“Det er kritisk i forhold til den strategi forbundet har lagt i samarbejde med DIF, men også helt generelt for udviklingen i forbundet. Her er der virkelig behov for nytænkning. Også hvis dansk roning fortsat skal kunne gøre sig gældende på de internationale kaproningsbaner, og skal kunne bibeholde et sundt og velfungerende elitemiljø, med en jævn tilgang af nye, unge talenter med udviklingspotentiale.”

For kommer der ikke en positiv medlemstilvækst i aldersgruppen 13-59 år, vil der på sigt komme et større naturligt medlemsfrafald, som kan blive en udfordring for dansk roning. Og derfor er det især vigtigt at fokusere på, hvordan vi tiltrækker medlemmer med et tidssvarende træningstilbud, som passer ind i en travl hverdag.

Men overordnet set er det et forbund i fremgang, og med medlemsvækst selvom det ikke er de helt høje procentvise stigninger der er tale om, så er det et skridt i den rigtige retning.