wave Created with Sketch.
Tag imod nye medlemmer med en modulbaseret roskole

Den modulbaserede roskole består af otte moduler, som I kan brug når der skal uddannes nye roere i jeres klub.

For at gøre det så nemt som muligt, har vi også lavet en lærervejledning, som beskriver præcis hvordan den modulbaserede roskole skal bruges.

Formålet med den modulbaserede roskole, er at gøre det simpelt og let for klubber at få nye medlemmer i gang. Den modulbaserede roskole skal ses som et vigtigt led i fastholdelsen af nye medlemmer, fordi den sørger for at nye roere kommer rundt om alt den basisviden det kræver for at blive en frigivet roer

  • Modul 1– introducerer nye roere til klubben og til sporten
  • Modul 2– introducerer de basale teknikker forbundet med roning, som eks. hvordan man kommer korrekt ned i og op ad båden
  • Modul 3 – det korrekte rotag og kommandoer
  • Modul 4 – introduktion til Sportsroning og skift i båden
  • Modul 5 – fokus på rotekniske øvelser med formål at forebygge/rette fejl
  • Modul 6 – genopfriskning af det der tidligere er lært, samt en snak om hvornår man bliver frigivet
  • Modul 7 – en ‘almindelig’ rotur, hvor der bliver skiftet
  • Modul 8 – en rotur med repetition af de rotekniske øvelser, samt frigivelse af roeren

Udover roskolen, så er der mulighed for at supplere med en roerlogbog tilpasset det enkelte medlem. Så er det nemt for instruktørerne at følge med i, hvor langt den enkelte roer er i forløbet.

Udover de otte moduler har vi også lavet nogle materialer, som I kan udlevere til roeren under roskolen. Der er i alt fem dokumenter, som omhandler Kommandoer, Styreteknik, Vind & Vejr, Materiellet og Tovværk & Knob – alle materialerne kan findes og hentes HER