wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
LDKU og HB lægger op til gennemgribende reformering af langdistancekaproningen i Danmark

Kan langdistancekaproning afvikles på en ny og indbydende måde? Det spørgsmål har LDKU arbejdet kreativt med, efter endnu en sæson med begrænset interesse for at deltage i de 5 landsdækkende LDK regattaer. LDKU har sammen med Hovedbestyrelsen aftalt at vi går en anden vej fra 2020. Der bliver således ikke en DFfR turnering med 5 regattaer i 2020.

LDKU vil i stedet i samarbejde med de forskellige ronetværk forsøge at styrke nogle lokale kaproninger – i stil med allerede velfungerende SPP i Københavnsområdet og kaproninger i Vejle-Horsens-Kolding-Middelfart-Fredericia området.

Målet er at få flere med ved at gøre det lokalt. Det betyder alt andet lige kortere transporttid, og mulighed for at arrangere det på et lidt lavere niveau ift. eksterne dommere, udlægning af officielle LDK bøjer m.m.

Det er tanken:

  • En kaproning på ca. 10 km. alt efter lokale forhold hvis der lige er et fast punkt der kan anvendes som vendepunkt
  • Én inrigger klasse hvor der via LDK handicap kan mixes mellem klubber, køn, alder og bådtype
  • Evt yderligere klasser for hhv 2’er og 4’er coastal – med LDK handicap for roerne
  • Kaproningen kan afvikles indenfor 3 timer fra første båd starter til sidste båd er i mål.
  • Man beslutter selv hvornår man starter – og krydser startlinje med ”flyvende start” hvor tid noteres
  • Minimum 3 kaproninger i hvert ronetværk
  • Netværkene afgør selv fordeling af kaproninger (flere klubber, hverdage, weekender etc)
  • Der skal være mulighed for at deltage i kaproninger i andre netværk hvis man har lyst
  • Der vil blive én hjemmeside med oplysninger om alle kaproninger og evt links til mere lokal info.

LDKU arbejder pt på hvordan det konkret skal sættes op, og vil i nærmeste fremtid kontakte ronetværk og klubber vi af erfaring ved kunne være interesseret i denne form for kaproning.

Er du fra en klub der kunne tænke sig at være med som arrangør af sådanne lokale kaproninger, så kontakt gerne udvalget.

Vi planlægger et LDK møde lørdag 25. januar 2020 for alle interesserede. Og I vil høre mere inden.

På LDKU’s vegne

Christian Probst
[email protected]