wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
En tidligere eliteroer og en banedommer stiller op til de ledige poster.

To nye roere skal i weekenden vælges ind i DFfRs hovedbestyrelse, da Diana Kofoed, Københavns Roklub og Dorthe Thanning, Roskilde Roklub ikke genopstiller.

Bagsværd Roklub har indstillet den tidligere eliteroer Lisbet Falch Jacobsen.

Lisbet Falch Jacoben (til venstre) var til OL i 2016 i W2X.

I indstillingen skriver Mikael Espersen, formand Bagsværd Roklub:

Lisbet har udover en lang erfaring som eliteroer, også et bredt kendskab til ro-miljøet generelt. Hun kommer fra en lille klub i Kalundborg, hvor det både handlede om at blive bedre, men i lige så meget om at få hele klubben og det sociale til at fungere. Herfra kom Lisbet så til den større kaproningsklub, Bagsværd Roklub, hvor der er mere fokus på kaproning, men uden at det sociale går i glemmebogen.
Forhåbentlig er det erfaringer hun kan drage nytte af, i arbejdet for dansk roning.

Lisbet er et varmt, engageret og omsorgsfuldt mennesker, som trods sin unge alder har et langt og fremragende CV indenfor rosporten. Siden OL i Rio har Lisbet bidraget med at støtte de unge talenter i klubben og hun har vist et særligt talent samt interesse for uddannelse af roere. Vi mener, at Lisbet med sine mange menneskelige kvaliteter på fremragende vis kan bidrage konstruktivt til udviklingen af dansk roning.

Fredensborg Roklub har indstillet banedommer Marie Heide. Indstillingen, der er skrevet af Ulla Poulsen på klubbens vegne, står der:

Marie er 28 år, og har været medlem af Fredensborg Roklub i mere end 10 år. Hun begyndte som ungdomsroer og var fra begyndelsen et aktivt og engageret medlem, som hurtigt blev en vellidt ungdomsleder og i den forbindelse også modtog en pris fra Lions Club i 2009.

En skade i håndledet har siden forhindret Marie i selv at ro, men det har ikke sat en stopper for hendes engagement i roningen. Hun uddannede sig til national banedommer (vel nok den yngste nogensinde, da hun blev udnævnt) og har i årevis trukket et stort læs ved kaproninger over hele landet. I december sidste år lykkedes det hende desuden at blive godkendt som international banedommer – et nåleøje, der er svært at komme igennem og kræver flere års forberedelse og hårde eksaminer.

Men Marie kan det der med love, reglementer og paragraffer – og hun kan først og fremmest håndtere dem, så de bliver brugt til at skabe fair konkurrence mellem roerne på banen. En banedommer skal kunne træffe lynhurtige beslutninger i pressede situationer – uden at sætte retfærdigheden over styr for deltagerne – og det kan Marie. Hun har det fornødne overblik, og hun er ikke bange for at skære igennem. Det har gjort hende vellidt både blandt roere og dommerkollegaer.

I Fredensborg Roklub kender vi Marie som et positivt og aktivt menneske, der ikke går ad vejen for nye udfordringer og gennemfører de opgaver, hun påtager sig, med stor energi og disciplin. Hendes udgangspunkt var Fredensborg Roklub, men hun har de seneste 6-8 år opbygget et stærkt netværk med andre roere fra hele landet, som vi er sikre på vil være en styrke i hovedbestyrelsen. At hun desuden er ung og kvik og med et godt øje for, hvad der rører sig i samtiden, kan forhåbentlig bidrage til at få taget de rigtige initiativer og beslutninger vedrørende dansk ronings udvikling.

Marie Heide til venstre i billedet