wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Hovedbestyrelsen for DFfR har modtaget en mail fra DFfR’s næstformand Birgit Bech Jensen, hvori hun meddeler, at hun trækker sig fra Hovedbestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Af Henning Bay Nielsen, formand DFfR

Dette sker efter en debat i Hovedbestyrelsen om snitflader mellem Forretningsudvalget og sekretariatslederens opgaver samt beføjelser.

Grundlaget for denne debat har været nogle konkrete situationer, hvor sekretariatslederen ikke har følt, at snitfladen har været skarp nok.
Ved møder den seneste måned har Hovedbestyrelsen og sekretariatslederen aftalt tiltag, der skal medvirke til, at der ikke er tvivl om hvem, der har hvilke beføjelser til at træffe beslutninger i forskellige situationer.
Senest har bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsleder mandag d. 20/11 haft et frugtbart møde, hvor der til fælles glæde og tilfredshed blev aftalt nogle fremadrettede rammer.

Hovedbestyrelsen tror på, at de aftalte handlinger vil give klarhed.
Her er uenigheden opstået og Birgit Bech Jensen har valgt at fratræde Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen er ked af Birgits beslutning, men respekterer hendes holdning.

Jf. DFfR´s vedtægters paragraf 8 stk 5 anføres, at såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide, indtræder en hovedgeneralforsamlingsvalgt suppleant indtil førstekommende ordinære hovedgeneralforsamling. Hovedgeneralforsamlingen har udpeget to suppleanter. Hovedbestyrelsen tager således initiativ til at undersøge hvilken af de to suppleanter, der har mulighed for, at DFfR´s vedtægter kan efterleves.
Hovedbestyrelsen fortsætter det gode arbejde med at implementere DFfR´s strategi, som er aftalt med Danmarks Idrætsforbund. Her er der planlagt en række møder med udvalgene over de næste 14 dage.

Mange hilsner

DFfR bestyrelsen

Henning Bay Nielsen
Conny Sørensen
Marie Heide
Lisbet Jakobsen
Brian Rene Sørensen
Thomas Ebert

  • Kontakt:
    Bent Jørgensen
    Sekretariatsleder
    Tlf.: +45 21 76 72 75