wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen – august/september 2019

Dansk roning kan se tilbage på en god sæson, med masser af aktiviteter spredt ud over landet. I Nakskov har der både været en flot LDK-finale arrangeret af Nakskov Roklub og ferielangturen Danmark dejligst …. Odder Roklub har  udover deres 75 års jubilæum, afholdt #LikeAGirlCamp for piger omkring Odder Roklub. Ishøj og Greve Roklub har afholdt et flot Coastal DM, med over 50 hold til start og deltagelse fra yderligere fire europæiske lande. Det viser at coastalroning er begyndt at tage fart og flere kommer til. Der har været VM i Linz, med bronzemedalje W4- og sølvmedalje i M1x . Listen af aktiviteter er lang og DFfRs bestyrelse glæder sig over, at vores roklubber kan danne rammerne og ro-Danmark kommer og bakker op med deltagelse.

COASTAL PÅ OL-PROGRAMMET?

FISA har en igangværende dialog med Den Internationale Olympiske Komité (IOC) omkring coastalroning på OL-programmet. Meldingen fra FISA er at IOC ved Thomas Bach har ytret sig positivt om coastalroning som OL-disciplin i 2024. Coastalroning er allerede nu programsat som event ved Youth Olympic Games i Senegal i 2022.

RENE ERGOMETERKLUBBER I DFfR?

HB kigger i øjeblikket på, at igangsætte en process som skal afsøge hvordan DFfR kan inkludere roklubber, som tilbyder den del af roning, som kun dyrkes på maskine såkaldt ergometerroning.
Bestyrelsen er generelt positiv overfor rene ergometerroklubber og anser sagen som led i DFfR’s overordnede strategiproces.

NY STRATEGI

Forberedelse til en fornyet aftale med DIF i 2020 er gået i gang. 
HB vedtog i april, at få hjælp fra DIF til strategi- og strukturarbejdet i DFfR.
Henover sommeren er der blevet lavet interviews med HB-medlemmer og sekretariatet, for at få indput til grundlag for en ny strategi og struktur i forbundet.

Første step var en workshop med HB, DIF-konsulent Pernille Løvengreen, og sekretariatsleder Bent Jørgensen. Her blev der stillet skarpt på at finde en fælles forståelse for kerneværdierne i DFfR. Hvad er det for værdier, som vi ser i vores fælles mission og vision?

Næste step er et par workshops mere, hvorefter sekretariatet også vil deltage og til sidst et fælles møde med DFfRs udvalg, netværk og klubber.
Det er målet at præsentere det samlede arbejde på Hovedgeneralforsamlingen i 2020.

FLERE NATIONER TIL COUPE DE LA JEUNESSE?

Norge og Sverige bliver efter al sandsynlighed nye deltagernationer ved Coupe de la Jeunesse i 2020.
I år havde de to nationer kun gæstestatus, hvilket betød at atleterne var med i konkurrencerne men ikke kunne deltage i A-finaler. Blandt Coupens medlemslande er der en positiv stemning for at ændre vedtægterne så vores nordiske kollegaer kan blive fuldbyrdige medlemmer. Den endelige beslutning træffes på næste møde til februar 2020.

NORDISK SAMARBEJDE

Nordisk Roforbunds kongres (NOR) 2019 blev afholdt på Færøerne d.6. juli.
Det var et godt og konstruktivt møde, hvor repræsentanter fra de nordiske lande diskuterede mulighederne for et tættere samarbejde både lokalt nordisk, men i høj grad også hvordan de nordiske lande, ved et tættere politisk samarbejde, kan få en stærkere stemme internationalt. I dag er samarbejdet koncentreret om konkurrencer – især Nordiske Mesterskaber.
Muligheder for at samarbejde tættere omkring motionsroning og lokale bådtyper blev ligeledes vendt.
Der var bred enighed om, at roningen i norden har brug for NOR, og at øget fokus fra forbundene, tæt kontakt og økonomiske virkemidler til NOR er vejen frem.
På årets kongres måtte NOR sige farvel til afgående præsident Jan Cederlund (SV) – ny præsident er Torben Thyrén (DK). Leif Egholm (DK) blev valgt til sekretær – begge blev enstemmigt valgt.
Tillykke til Torben og Leif – tak for indsatsen til Jan Cederlund.

ROSPORTENS HUS

Ny fast mand i huset
Ole Søgaard er blevet fastansat på sekretariatet. Tidligere var han kun ansat i en vikarstilling. HB ønsker Ole velkommen og glæder sig til samarbejdet i mange år frem.
Ny projektmedarbejder
Bianca Toftebjerg er blevet ansat i en projektstilling frem til årsskiftet og skal bl.a. arbejde med kommunikation og har tidligere været DFfRs studentermedhjælper.

DE HURTIGE

Eventstrategi
HB arbejder på at nedskrive og vedtage en eventstrategi, for at sikre at Danmark med jævne mellemrum er vært ved et større FISA-arrangement. Lige nu er målet at få EM 2024 til Bagsværd sø.


Award Night 2019
Afholdes igen i år i Danske Studenters Roklub, datoen er d. 30. november og H.K.H. Prinsesse Benedikte vil være til stede ved arrangementet og overrække priser.


Miljø
Miljøseminaret i oktober har over 40 tilmeldte og HB vil arbejde på en plan for yderligere initiativer, for at støtte klubber og udvalget til at arbejde mod større bæredygtighed.


Budgetarbejde
I løbet af de næste måneder, vil HB og udvalgene under HB arbejde med budgetter for 2020. Skal der laves nye tiltag eller er der tiltag, som måske skal udgå? De budgetansvarlige, vil blive kontaktet direkte.

Næste DFfR bestyrelsesmøde: d. 30. november

Find referart fra det seneste møde her

Her kan du møde DFfRs bestyrelsesmedlemmer i sensommeren:

21. sept
DM Brabrand (Henning Bay Nielsen, Jan Poulsen og Regitze Siggaard)


30. november
DFfR’s Award Night (bestyrelsen)


Marie og Kasper vil tillige varetage hverv som DFfR dommere ved en række regattaer.