wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
DRC invitere til trænerseminar med fokus på træningsmetoder, kost og svære samtaler

DRC inviterer til vidensdeling, efteruddannelse og videreuddannelse.

I vores elitestrategi er målsætningen at øge fokus på vidensdeling/efteruddannelse/videreuddannelse af de danske Kraftcenter- og klubtrænere. Hensigten er at øge trænernes viden omkring træningsmetoder der benyttes i Danmarks Rocenter og etablere et tættere samarbejde med landstrænerne og dermed styrke talentudviklingen i dansk roning.

Sidste trænerseminar var planlagt til maj 2016, men måtte desværre aflyses. Vi har forsøgt at genskabe programmet, da programmet var sammensat på baggrund af ønsker fra trænere/kraftcentre. Desværre har Antidoping Danmark ikke mulighed for at deltage denne gang, men de må komme på programmet næste gang.

Vi vil gerne opfordre til spørgsmål og diskussion under de forskellige oplæg. Så har du allerede nu et spørgsmål til oplægsholderen eller input til et bestemt emne, så skriv en mail til Anders Andreasen på [email protected]. Så har oplægsholderne mulighed for at forberede sig på forhånd.

Modul 5: Kost og den svære samtale
Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø

9:30-10.00 Ankomst og en lille bid brød

10:00-11:30 Den svære samtale v. DRC´s sportspsykolog fra Team Danmark Greg Diment

Hvordan kan man som træner tage den svære samtale med en roer? Som træner er det ofte nødvendigt at tage en svær samtale med en roer. Hvordan går man til opgaven? Hvad bør man være opmærksom på for at støtte roeren i sin udvikling?

11:30-11.45 Pause

11:45-13.15 Håndtering af kost og vægt v. Christina Nielsen, selvstændig sportsdiætist i firmaet Bevidste Valg. Tidligere ansat i Team Danmark og sportsdiætist for DRC.

Hvordan håndterer man overgangen fra U19 til U23, hvor der splittes op i åben og letvægt? Hvilke forskelle er der i kosten for åben og letvægt? Hvordan går en letvægter i vægt, og hvordan får en roer i den åbne klasse dækket sit energibehov, så det understøtter roerens udvikling?

13:15-14.15 Frokost

14:15-16.15 Overvejelser om træningsprogrammer v. DRCs trænere
Tendenser og overvejelser indenfor sammensætningen af træningsprogrammer. Hvilke udfordringer ser vi i DRC ift. Programmerne? Herunder sammensætningen af programmerne, samt hvad man bør være opmærksom på.
16.15-16.30 Tak for i dag

Der kan forekomme justeringer i indholdet af de enkelte dele i modulet.

Som forberedelse til kurset vil det være en god ide at læse de respektive afsnit i ATRO. Hvis du ikke har den i bogform, kan den findes på www.roning.dk og downloades via linket til højre.

Tilmelding: Senest fredag den 20. januar kl. 12.00.

Tilmelding foregår elektronisk via linket til højre.

DRC betaler for forplejning.

Med Venlig Hilsen, DRC.