wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Efter en god sæson 2017 er det tid til igen at ansøge om projekttræneropgaver for den kommende sæson.

Som i 2017 vil der blive kørt projekthold i U19 og U23 aldersgrupperne. For at tydeliggøre de forventninger og krav, som DRC opstiller til projekttræneropgaverne for U19 og U23, er der udarbejdet et ark, hvori elementerne i projekttrænerrollen gennemgås. Arket finder du her på siden, og bør læses af kommende projekttrænere.

Ansøgningsprocedure

For at ansøge en projekttræneropgave til sæson 2018, skal der sendes en motiveret ansøgning til [email protected] senest mandag d. 23. oktober 2017.

Meningen med en motiveret ansøgning er at sikre projektholdene motiverede trænere, som har de fornødne ressourcer til at føre holdene til tops ved den kommende sæsons begivenheder. Ansøgningen skal ikke være lang. Tværtimod. Den skal indeholde en kort præsentation af dig selv samt baggrunden for at søge et projekt. Det er ikke et krav at der skal søges en specifik bådtype eller gruppe, men dette er naturligvis muligt. Der stilles ikke sikkerhed for, at man kan få, hvad man ønsker. Det er til en hver tid aktiviteterne og dermed projektholdene, som styrer placeringen af de enkelte projekter. I forsøget på at flytte så få roere som muligt geografisk, vil projekterne som udgangspunkt blive placeret der, hvor roerne er. 2017 sæsonen var første gang, at der var flere kandidater end der var projekter. Det er en meget positiv udvikling, som gerne må fortsætte. Det betyder naturligvis også, at man ikke kan forvente et projekt ved en ansøgning.

U23 projekter

U23 projektbådtyperne i sæson 2018 er endnu ikke fastlagt. På baggrund af denne sæsons resultater, er det en forventning, at der er behov ca. 2 trænere pr. gruppe. Grupperne tæller BLW, BW, BLM samt BM.

1x bådtypen anses ikke for at være et projekthold i U23 aldersgruppen. Den primære årsag herfor er, at DRC påskønner holdbådsroning i U23 aldersgruppen, da det vurderes, at det er i holdbåde, at den bedste læring findes forud for en lang og succesrig seniorkarriere.

Det bliver en opgave for projekttrænerne sammen med ungdomslandstræneren at finde frem til, hvilke bådtyper der fokuseres på i sæson 2018 ud fra niveauet i de enkelte grupper. Det forventes, at projekttrænerrollerne for U23 aldersklassen er fordelt før første U23 samling d. 25.-26. november, som også indikerer opstarten på U23 projekttrænernes arbejdsopgaver.

U19 projekter

U19 projektbådtyperne i sæson 2018 er endnu ikke fastlagt. På baggrund af denne sæsons resultater, er det en forventning, at der er behov ca. 3 pigetrænere samt 4 drengetrænere. Det påskønnes, at der roes med både en og to årer hos både U19 drengene og U19 pigerne, og derfor vil der som udgangspunkt blive kørt projekthold med 1 og to årer blandt U19 aldersgruppen.

JW1x og JM1x er bevidst udeladt som projektbådtyper i U19 sammenhæng. Den primære årsag herfor er, at DRC påskønner holdbådsroning i U19 årgangene, da det vurderes, at det er i holdbåde, at den bedste læring findes forud for en lang og succesrig seniorkarriere.

I efteråret og den første del af vinteren, vil der blive afholdt to U19 samlinger. Den første samling finder sted i weekenden d. 11.-12. november, hvor alle roere med potentiale for U19 VM forventes at møde op. Til anden U19 samling i weekenden d. 13.-14. januar forventes det er projekttræneropgaverne er fordelt, og til denne samling inviterer ungdomslandstræneren roere, som har vist potentiale for U19 VM i den mellemliggende periode. Fra og med denne samling begynder U19 projekttrænernes opgaver for sæsonen.

Der er DRCs ønske, at så mange trænere som muligt ansøger projekttræneropgaverne for sæson 2018, og dermed være medvirkende til at skabe endnu et godt og succesrigt år for danske ungdomskaproere internationalt.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, tag da endelig kontakt til ungdomslandstræner Nils Henrik Stene.