wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
LDKU inviterer til konceptudviklingsdag.

Langdistancekaproningsudvalget (LDKU) inviterer til konceptudviklingsdag lørdag d. 25. januar kl. 10.30-16 på Brabrand Rostadion, Vandværksvej 14, 8220 Brabrand.

Der har været alt for få deltagere de seneste år til den gennemgående landsdækkende LDK turnering. Derimod har der bl.a. i Københavnsområdet været stor succes med Sved-På-Panden regattaer.

Noget tilsvarende bør kunne startes op i andre geografiske områder, hvor klubberne ligger forholdsvis tæt. Også én af grundende til at Aarhus er valgt som sted for afholdelse af dette møde.

Mødet er tænkt som erfaringsudveksling og gode idéer fra arrangører, deltagere og alle jer der har lyst til at byde ind med inspiration og arbejdskraft for at få inrigger langdistancekaproninger til at blomstre op igen. Meget gerne endende op med tilsagn fra nogle klubber om at deltage i et arrangement.

I første omgang tænker vi på nogle lokale konkurrencer  – uden for mange krav til ressourcer til baneudlægning, tidtagning, dommergerning mm. Men i stedet med det primære formål at flere roere mødes, konkurrerer på en aftalt distance (ca 10 km) – og frem for alt får en god oplevelse.

Dagsorden

 1. Velkommen – og en hurtig ”bordet rundt præsentation”
 2. Hvorfor er vi her i dag  – hvorfor besluttede LDKU at stoppe turneringen
  1. Spørgsmål/debat
 3. Hvad er det vi fra LDKU ser som mulig vej for at få flere til at ro Langdistance
 4. Input udefra – med mulighed for løbende spørgsmål/debat:
  1. LDK arrangør; hvad giver det klubben, hvordan ser man på regattamulighed i fremtiden
  2. LDK roer; hvordan har det været, hvad er det vigtigt at bibeholde/styrke
  3. ”Lillebæltdysterne”; hvad gør man her – kan det kopieres til andre geografier
  4. ”SPP København”; hvad gør man her – kan det kopieres til andre geografier
 5. Fremtiden, hvem vil bidrage med nogle arrangementer; hjælpe med praktiske ting; gode idéer mm. Både på kort sigt og lidt længere ud i fremtiden
 6. Opsamling – hvad er der af konkrete aftaler/opgaver/tilbud
 7. Afslutning

Efter vi meldte ud at LDK turneringen i 2020 ikke bliver afviklet har der været en del reaktioner på forskellige elektroniske medier. Vi har forståelse for de input der har været, og at det for flere er en mangeårig fast tradition med deltagelse der nu falder bort. Når skuffelsen har lagt sig håber vi I vil hjælpe med at få noget nyt i gang igen – som måske ender med landsdækkende stævner igen om nogle år.

Det giver mest mening at man deltager som repræsentant for sin roklub, så derfor bedes hver klub koordinere tilmeldinger.

Hilsen LDKU