wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Der er mange forskellige indgangsvinkler til ungdomsarbejdet i de danske roklubber. Fælles for dem alle er dog, at de synes det er vigtigt at præsentere rosporten som et sjovt og attraktivt idrætstilbud for unge mennesker. En af DFfRs konsulenter har besøgt tre jyske klubber i den seneste tid.

I sommers havde Tange Roklub en af DFfRs EDON trailere til låns. Det gav masser af gode oplevelser til både unge og ældre, og blev samtidigt startskuddet til et forhåbentligt tættere samarbejde med DFfR fremad. På et knap 3 timer langt møde fik en stor del af bestyrelsen sammen med de engagerede i ungdomsarbejdet vendt en masse spændende tanker for fremtiden: Hvordan kan vi videreudvikle vores ungdomsafdeling? Skal vi til at samarbejde med de lokale skoler? Skal vi tage imod Viborg Kommunes invitation til samarbejde? Skal vi uddanne forældre og andre til at kunne give en hånd med i ungdomsafdelingen? Skal vi i gang med et klubudviklingsforløb med DFfR, så vi kan få udarbejdet en strategi og lagt en retning, for hvor vi vil hen? Der blev kastet utrolig mange bolde op i luften på mødet, og nu skal klubben lige have en chance for at sætte sig ind i alle de materialer, de fik udleveret, reflektere over de mange inputs, og beslutte sig for hvad de vil arbejde videre med.

Skanderborg Kommune er meget interesseret i at få etableret et samarbejde med de to roklubber i kommunen, nemlig Skanderborg og Ry, omkring Åben Skole. Kommunekonsulenten ser et stort potentiale i Attention… GO! materialet, Skole OL Roning, og ikke mindst i klubbernes velvilje og engagement overfor at ville samarbejde med skoler. Han er meget opsat på at ville øge interessen for rosporten generelt i kommunen, give skoleeleverne en mere alsidig idrætsoplevelse, og øge chancerne for at tiltrække flere medlemmer til klubberne. Børn og Unge forvaltningen vil derfor se på mulighederne for at indkøbe kommunens egen ergometertrailer, give lærerne et kompetenceløft ved at købe et lærerkursus hos DFfR, give roklubberne et 1. hjælpskursus i Sikkerhed til Søs (så de kan tage skoleelever på vandet), og støtte roklubberne i af afvikle et lokalt Skole OL Ro-stævne.

Der er mange fordele ved at få sparket døren ind hos kommunen! Tag kontakt til DFfRs ungdomskonsulenter, hvis I ønsker hjælp til dette.

I Randers Roklub er der fortsat stor tilslutning til ungdomstræningen, selvom det er blevet vinter. De unge træner to gange om ugen: én gang i roklubben i romaskiner, og én gang i en gymnastiksal på en nærliggende skole. Så de unge får en grundig, all-round-træning vinteren igennem. Ungdomstrænerteamet er meget opsatte på at få formuleret en ungdomspolitik og en trænerpolitik, som en del af det klubudviklingsforløb, klubben er i gang med sammen med DFfR. Trænerteamet har derfor afsat en lørdag til at fordybe sig i arbejdet, og få noget ned på skrift. Det er vigtigt at de får diskuteret og formuleret: Hvad vil vi med vores ungdomsafdeling? Hvad tilbyder vi? Hvad kan man forvente som ungdomsmedlem i Randers Roklub? Det er også vigtigt at de får vendt emner som: Hvordan rekrutterer vi trænere? Hvordan motiverer og anerkender vi trænerne? Hvilke krav stiller vi til trænerne?

En ungdoms- og en trænerpolitik er både et redskab for trænerne, til at sikre at de arbejder i samme retning (og til at gøre det klart, hvad man siger ”ja” til, når man gerne vil være træner), men det er også en måde at vise forældrene og ungdomsroerne, at roklubben faktisk har tænkt over hvad de tilbyder, og at der er en rød tråd i arbejdet.

Derudover skal teamet udarbejde en sæsonplan, og en ”vagtplan” for hver træning, så hver træner ved hvad de er ansvarlige for, og kan forberede sig på forhånd. Alt dette kommer forhåbentlig til at hæve kvaliteten i roklubbens ungdomstilbud endnu mere, og samtidigt understøtte samarbejdet trænerne imellem.