wave Created with Sketch.
DFfR tilbyder undervisningsmaterialer til idrætsundervisningen til både mellemtrinnet og udskolingen samt til natur/teknologi-undervisningen til mellemtrinnet. Derudover er et materiale til biologi- og fysikundervisningen i udskolingen undervejs.

Ønsker du som lærer:

 • komplette undervisningspakker – lige til at gå til,
 • at lære dine elever om stafet og samarbejde, muskelarbejde og bevægelsesanalyse eller kredsløbet, puls og træning,
 • at arbejde med en anderledes aktivitet/idræt,
 • bevægelse i natur/teknologi undervisningen (og snart også i biologi og fysik),
 • et træningsforløb op i mod deltagelse i Skole OL Roning (6.-7. klasse),
 • en styrkelse af Åben Skole samarbejdet.

Så sæt roning på skoleskemaet med DFfRs længerevarende undervisningsforløb Attention… Go!. Materialet er anerkendt af både Dansk Skoleidræt og Undervisningsministeriet.

Undervisningsmaterialet:

 • består af tre undervisningsforløb: to til mellemtrinnet (til hhv. idræt og natur/teknologi) og ét til udskolingen (til idræt),
 • omhandler idræts- og naturfaglig viden fra rosporten,
 • imødekommer fælles mål for hhv. idræt og natur/teknologi,
 • klæder eleverne på til prøven i idræt i 9. klasse,
 • fokuserer udelukkende på roning i romaskine og kan derfor bruges året rundt.

DFfR hjælper med at skaffe skolen adgang til romaskiner, enten hos den lokale roklub, eller ved leje af en trailer med romaskiner.

DANSK FORENING FOR ROSPORT ER I LØBET AF EFTERÅRET 2017 KLAR MED ET NYT UNDERVISNINGSMATERIALE TIL BIOLOGI  OG FYSIK (UDSKOLINGEN). HOLD DIG OPDATERET PÅ SIDEN HER.

Idræt på Mellemtrinnet: Roning – stafet og samarbejde

Eleverne skal gennem god kommunikation og hårdt arbejde få holdet hurtigst muligt i mål i en stafet. Eleverne arbejder og eksperimenterer med begreber som kraftudvikling, udholdenhed, disponering af kræfter, stafetskift og samarbejde. Kan bruges som forberedelse til deltagelse i Skole OL Roning, Danmarks Stærkeste Klasse.

Natur/teknologi på Mellemtrinnet: Tag pulsen på roning

Eleverne arbejder med hjertet og kredsløbet, med puls, intensitet og iltgæld, og lærer at koble denne viden til fysisk træning. Romaskinen er et oplagt redskab at udføre fysiske tests på, og i dette forløb kan eleverne således prøve teorien af i praksis, og mærke det hele på deres egen krop. Dette materiale kobler fagene natur/teknologi og idræt.

Idræt i Udskolingen: Rotaget – teori, praksis og fejlretning

Eleverne arbejder med roning både i teori og i praksis, således at de lærer den optimale robevægelse. De lærer om muskler og leddenes funktion generelt. Derudover skal de analysere musklernes arbejde og leddenes bevægelser gennem hele rotaget. De bliver også introduceret til videoanalyse.

Indhold

Forløbene omfatter 4-6 lektioner (à 1,5-2 timer), skiftevis på skolen og i den lokale roklub. Læreren er hovedansvarlig for undervisningen. Undervisningen i roklubben kan med fordel ske med medvirken af en (eller flere) klubinstruktør(er). De praktiske detaljer aftales med roklubben.

Undervisningsmaterialet til alle tre forløb består af:

 • Lærerhæfte
 • Elevhæfter
 • PowerPoints
 • Instruktionsvideoer
 • Billedmateriale

 

Opkvalificerende kursus til lærerne

DFfR tilbyder et 6 timers kursus til skolelærere med undervisning i rotaget i teori og praksis. Kurset klæder lærerne på til at varetage undervisningen i Attention… Go! materialerne.