wave Created with Sketch.
På denne side kan du læse om DFfRs læringstilbud både for elever på mellemtrinnet og for elever i udskolingen.

Sæt roning på skoleskemaet med DFfRs længerevarende undervisningsforløb Attention… Go!. Materialet er anerkendt af både Dansk Skoleidræt og Undervisningsministeriet.

Undervisningsmaterialet:

  • består af to undervisningsforløb: ét til mellemtrinnet og ét til udskolingen,
  • omhandler idrætsfaglig viden fra rosporten,
  • imødekommer de nye forenklede mål,
  • klæder eleverne på til prøven i idræt i 9. klasse,
  • fokuserer udelukkende på roning i romaskine og kan derfor bruges året rundt.

DFfR hjælper med at skaffe skolen adgang til romaskiner, enten hos den lokale roklub, eller ved leje af en trailer med romaskiner.

DANSK FORENING FOR ROSPORT ER I LØBET AF EFTERÅRET 2017 KLAR MED ET NYT UNDERVISNINGSMATERIALE TIL NATUR/TEKNOLOGI (MELLEMTRINNET) OG BIOLOGI (UDSKOLINGEN).
HOLD DIG OPDATERET PÅ HJEMMESIDEN ELLER KONTAKT LOUISE HOLM
lou@roning.dk HVIS DU ER INTERESSERET I AT MODTAGE INFORMATION OMKRING MATERIALET.

 

Mellemtrinnet: Roning – stafet og samarbejde

Eleverne skal gennem god kommunikation og hårdt arbejde få holdet hurtigst muligt i mål i en stafet. Eleverne arbejder og eksperimenterer med begreber som kraftudvikling, udholdenhed, disponering af kræfter, stafetskift og samarbejde. Kan bruges som forberedelse til deltagelse i Danmarks Stærkeste Klasse.

Udskolingen: Rotaget – teori, praksis og fejlretning

Eleverne arbejder med roning både i teori og i praksis, således at de lærer den optimale robevægelse. De lærer om muskler og leddenes funktion generelt. Derudover skal de analysere musklernes arbejde og leddenes bevægelser gennem hele rotaget. De bliver også introduceret til videoanalyse.

Indhold

Forløbene omfatter 4-6 lektioner (à 1,5-2 timer), skiftevis på skolen og i den lokale roklub. Læreren er hovedansvarlig for undervisningen. Undervisningen i roklubben kan med fordel ske med medvirken af en (eller flere) klubinstruktør(er). De praktiske detaljer aftales med roklubben.

Undervisningsmaterialet til begge forløb består af:

  • Lærerhæfte
  • Elevhæfter
  • PowerPoints
  • Instruktionsvideoer
  • Billedmateriale

 

Opkvalificerende kursus til lærerne

DFfR tilbyder et 6 timers kursus til skolelærere med undervisning i rotaget i teori og praksis. Kurset klæder lærerne på til at varetage undervisningen i Attention… Go! materialet.