wave Created with Sketch.
Dansk Forening for Rosport tilbyder undervisningsforløb til mellemtrinnet, udskolingen og gymnasier Læs mere om materialerne her.

Om materialet til grund/folkeskoler:

Ønsker du som lærer:

 • komplette undervisningspakker
 • at lære dine elever om stafet og samarbejde, muskelarbejde og bevægelsesanalyse, kredsløbet, puls og træning eller energimålinger og energiomsætning under roning
 • at arbejde med en anderledes aktivitet/idræt
 • bevægelse i natur/teknologi undervisningen og biologi, fysik og kemi
 • et træningsforløb op i mod deltagelse i Skole OL Roning (6.-7. klasse)
 • en styrkelse af Åben Skole samarbejdet

Undervisningsmaterialet:

 • består af fire undervisningsforløb: to til mellemtrinnet (til hhv. idræt og natur/teknologi) og to til udskolingen (til hhv. idræt og biologi-fysik/kemi)
 • omhandler idræts- og naturfaglig viden fra rosporten
 • imødekommer fælles mål for hhv. idræt og natur/teknologi
 • klæder eleverne på til prøven i idræt i 9. klasse
 • fokuserer udelukkende på roning i romaskine og kan derfor bruges året rundt

DFfR hjælper med at skaffe skolen adgang til romaskiner, enten hos den lokale roklub, eller ved leje af en trailer med romaskiner.

Få adgang til undervisningsmaterialet til højre på siden.

Om materialet til gymnasier:

Undervisningsmaterialet:

 • er skræddersyet til at indgå som en del af pensum i træningsprojektet for idræt på C-niveau
 • bidrager til viden om træningsfysiologi og anatomi
 • består af et forløb til 8 undervisningsgange à 90 minutter
 • består af et lærerhæfte og et teorihæfte, samt instruktionsvideoer og PPTs
 • indeholder til hver lektion et skematisk overblik over lektionen, mål for lektionen, og en vejledning til hvordan den afvikles
 • præsenterer eleverne for forskellige undervisningsformer, herunder lærerstyret undervisning, elevundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde
 • præsenterer eleverne for en anderledes aktivitet/idræt
 • fokuserer udelukkende på roning i romaskine og kan derfor bruges året rundt

Forløbet forudsætter adgang til romaskiner i 4 af de 8 lektioner. DFfR hjælper skolen med at komme i kontakt med den lokale roklub.

Få adgang til undervisningsmaterialet til højre på siden.

Idræt på Mellemtrinnet: Roning – stafet og samarbejde

Eleverne skal gennem god kommunikation og hårdt arbejde få holdet hurtigst muligt i mål i en stafet. Eleverne arbejder og eksperimenterer med begreber som kraftudvikling, udholdenhed, disponering af kræfter, stafetskift og samarbejde. Kan bruges som forberedelse til deltagelse i Skole OL Roning, Danmarks Stærkeste Klasse.

Natur/teknologi på Mellemtrinnet: Tag pulsen på roning

Eleverne arbejder med hjertet og kredsløbet, med puls, intensitet og iltgæld, og lærer at koble denne viden til fysisk træning. Romaskinen er et oplagt redskab at udføre fysiske tests på, og i dette forløb kan eleverne således prøve teorien af i praksis, og mærke det hele på deres egen krop. Dette materiale kobler fagene natur/teknologi og idræt.

Idræt i Udskolingen: Rotaget – teori, praksis og fejlretning

Eleverne arbejder med roning både i teori og i praksis, således at de lærer den optimale robevægelse. De lærer om muskler og leddenes funktion generelt. Derudover skal de analysere musklernes arbejde og leddenes bevægelser gennem hele rotaget. De bliver også introduceret til videoanalyse.

Biologi-fysik/kemi i Udskolingen: Find energien i roning

Eleverne arbejder med energi og energiforbrænding under træning. De lærer hvad energi er og hvordan man f.eks. kan bruge energimåling til at forbedre sin teknik og planlægge et træningspas. Eleverne skal også arbejde med nyttevirkning og energiomsætning i kroppen.

Idræt i Gymnasiet: Roning – Træningslære, anatomi og motivation

Eleverne arbejder i træningsprojektet med træningsfysiologi, anatomi, og naturligvis det korrekte rotag.

Indhold

Forløbene omfatter 4-6 lektioner (à 1,5-2 timer), skiftevis på skolen og i den lokale roklub. Læreren er hovedansvarlig for undervisningen. Undervisningen i roklubben kan med fordel ske med medvirken af en (eller flere) klubinstruktør(er). De praktiske detaljer aftales med roklubben.

Undervisningsmaterialet til alle tre forløb består af:

 • Lærerhæfte
 • Elevhæfter
 • PowerPoints
 • Instruktionsvideoer
 • Billedmateriale