wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Sigter du mod at blive udtaget til et internationalt mesterskab i 2018? Hvad end du er junior eller senior, så er de nye udtagelseskriterier klar, se dem herunder

UDTAGELSESKRITERIER FOR SÆSON 2018 (revideret 22. januar 2018)

U18 Baltic Cup
Baltic Cup afholdes den 29.-30. september i Kruszwica i Polen.

Bådtyper der kan udtages i: 
Det forventes, at der stilles med fuldt hold til Baltic Cup i følgende bådtyper:
JW1x, JW2x, JW4x, JW2-, JW4-
JM1x, JM2x, JM4x, JM2-, JM4-

Procedure:
Følgende overordnede retningslinjer vil blive anvendt ifm. udtagelse til Baltic Cup.

I 2018 forventes det, at roere med potentiale til en Baltic Cup udtagelse deltager ved Baltic Cup camp, som arrangeres af DRC i uge 31.

 • Roere født i 2001, 2002 og 2003 kan udtages til U18-landsholdet (fra 15 til 17 år inkl.).
 • Potentielle roere iagttages gennem hele sæsonen.
 • Roere der i 2018 har været udtaget til U19 VM udtages ikke til Baltic Cup.
 • Udtagelsesregatta for alle bådtyper til Baltic Cup sker lørdag d 25. august på Bagsværd Sø.
 • Om formiddagen roes om udtagelse i 4x og 4-, om eftermiddagen roes om udtagelse i 1x, 2x og 2-.
 • Roere kan kun udtages i en bådtype.

Ungdomslandstræneren indstiller hold til udtagelse til KU, som står for den endelige udtagelse. Offentliggørelse af udtagelserne forventes senest torsdag d. 30. August.

U19 Junior Nordiske Mesterskaber
Nordiske Mesterskaber for juniorer afholdes i Sorø, den 7.-8. juli i forbindelse med Sorø Regatta.

Det forventes, at der stilles med fuldt hold for juniorer i følgende bådtyper:
JW1x, JW2x, JW4x, JW2-
JM1x, JM2x, JM4x, JM2-, JM8+

Procedure:
JM1x og JW1x, stærkeste båd udtages efter løbene ved Hamburg Jugend Regatta.
JM2x og JW2x, stærkeste båd udtages efter løbene ved Hamburg Jugend Regatta.
JM2- og JW2-, stærkeste båd udtages efter løbene ved Hamburg Jugend Regatta.
JM4x og JW4x, stærkeste båd udtages efter løbene ved Hamburg Jugend Regatta.

Efter Hamburg Jugend Regatta udvælges en bruttogruppe efter udspil fra ungdomslandstræneren til JM8+. Bruttogruppen træner derefter i aftalte weekender frem mod JNM og finder den stærkest mulige kombination. Ungdomslandstræneren indstiller hold til udtagelse til JNM til KU og senest onsdag d. 27. juni. forventes udtagelserne til JNM offentliggjort.

Coupe De La Jeunesse
Coupe De La Jeunesse afholdes i Cork i Ireland d. 27.-29. juli.

Målsætning for udtagelse:
Coupe De La Jeunesse har til hensigt at give roere, der ikke udtages til U19 VM en mulighed for at komme ud og sammenligne sit niveau internationalt. Derfor udtages bådene efter en sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B-finalen eller den bedste tredjedel af feltet, dog uden at falde sportsligt igennem.

Procedure:
Følgende overordnede retningslinjer vil blive anvendt ved udtagelse til Coupe De La Jeunesse:

 • Roere født i 2000, 2001, 2002 og 2003 kan udtages til Coupe De La Jeunesse
 • Potentielle roere iagttages gennem regattasæsonen samt ved samlinger og ugetest koordineret af Ungdomslandstræneren.
 • Roere der udtages til U19 VM i sæson 2018 kan ikke blive udtaget til Coupe De La Jeunesse samme år.
 • Ved Sorø Regatta roes om udtagelse til Coupe De La Jeunesse

Efter Sorø Regattaen evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den involverede træner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold til KU om udtagelse til Coupe De La Jeunesse. Udtagelser forventes offentliggjort senest torsdag d. 12. juli.

Det præciseres, at DFfR i øjeblikket ansøger om optagelse i Coupe De La Jeunesse. Såfremt det bliver en mulighed at Danmark deltager ved Coupe De La Jeunesse, må der forventes en egenbetaling for de udtagene roere og trænere. Denne blev ikke fremlagt på KU seminaret i november 2017, da der på dette tidspunkt ikke var indsendt en ansøgning for optagelse i Coupe De La Jeunesse. For mere info om økonomi, se nederst i dette dokument under afsnittet ’2018 Priser’.

U19 EM
U19 EM afholdes i Gravelines i Frankrig d. 26.-27. Maj.

Målsætning for udtagelse:
En sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B-finalen eller den bedste tredjedel af feltet, dog uden at falde sportsligt igennem.

Det forventes, at projektbådene i U19 aldersklassen ror om udtagelse til U19 EM. Det er dog ikke en garanti, at en projektbåd kommer afsted. Dette afhænger af niveauet for den enkelte båd. Endvidere kan der etableres udviklingsprojekter efter nærmere aftale med ungdomslandstræner/KU, som kan komme i betragtning til udtagelse.

Procedure:
Følgende regattaer er obligatoriske for roere der ønsker udtagelse til Junior EM:

 • U19 Samlinger (Odense d. 11.-12. november 2017 og Holstebro d. 13.-14. Januar 2018).
 • Ugetest kørt i uge 49 2017 og uge 9 2018.
 • Ergometer DM i Gladsaxe d. 27. januar 2018.
 • Odense Langdistance den 28.- 29. april (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).

Efter U19 samlingen i Holstebro, DM i ergometer samt Odense Langdistance afholder ungdomslandstræneren en evaluering af det enkelte hold sammen med den respektive projekttræner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold for EM-udtagelse til KU, og seneste torsdag d. 3. maj forventes udtagelserne offentliggjort.

U19 VM
U19 VM afholdes i Racice i Tjekkiet d. 9.-12. august.

Målsætning for udtagelse:
En sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B-finalen eller den bedste tredjedel af feltet, dog uden at falde sportsligt igennem.

Det forventes, at projektbådene i U19 aldersklassen ror om udtagelse til U19 VM. Det er dog ikke en garanti, at en projektbåd kommer afsted. Dette afhænger af niveauet for den enkelte båd. Endvidere kan der etableres udviklingsprojekter efter nærmere aftale med ungdomslandstræner/KU, som kan komme i betragtning til udtagelse.

Procedure:
Følgende regattaer er obligatoriske for roere der ønsker udtagelse til Junior VM:

 • U19 Samling (Odense d. 11.-12. november 2017 og Holstebro d. 13.-14. januar 2018)
 • Ugetest kørt i uge 49 2017 og uge 9 2018.
 • Odense Langdistance den 28.- 29. april (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta den 19.-20. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Hamborg Regatta den 2- 3. juni
 • Sorø Regatta den 7.- 8. juli.

Efter U19 Samlingen, Odense langdistance, Copenhagen regatta og Hamborg regatta evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den respektive projekttræner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold for VM-udtagelse til KU og senest torsdag d. 12. juli offentliggøres udtagelser til U19 VM i Racice.

U23 VM 
U23 VM afholdes i Poznan i Polen d. 25.-29. juli.

Målsætning for udtagelse:
En sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B-finalen eller den bedste tredjedel af feltet, dog uden at falde sportsligt igennem.

Det forventes, at projektbådene i U23 aldersklassen ror om udtagelse til U23 VM. Det er dog ikke en garanti, at en projektbåd kommer afsted. Dette afhænger af niveauet for den enkelte båd. Endvidere kan der etableres udviklingsprojekter i kraftcenterregi efter nærmere aftale med ungdomslandstræneren/KU, som kan komme i betragtning til udtagelse.

Procedure: 
Følgende regattaer er obligatoriske for roere der ønsker udtagelse til U23 VM:

 • U23 samlinger afholdt gennem vinteren.
 • Træningslejr med U23 bruttogruppen i marts måned eller træningslejr med DRC i samme periode.
 • Odense Langdistance den 28.- 29. april (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta den 19.-20. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Ratzeburg Regatta den 2.-3. juni.
 • Senest torsdag d. 7. juni offentliggøres udtagelser til U23 VM

Ungdomslandstræneren udtager efter samråd med den ansvarlige projekttræner for den enkelte bådtype, det endelige mandskab, således at det stærkest mulige mandskab udtages til VM. U23 roere, som gennem foråret har været en del af DRC, kan til enhver tid prøves af på U23 projektbådene med det formål at forstærke disse. Ligeledes kan roere, som ikke har haft mulighed for at være til stede ved obligatoriske regattaer gennem foråret blive prøvet af i forskellige kombinationer i weekenden d. 16. og 17. juni. Det er ungdomslandstræneren, der i samråd med den ansvarlige projekttræner træffer beslutning om denne weekend skal inddrages i udtagelsesprocessen.

Efter U23 Samlingerne, Odense langdistance, Copenhagen regatta og Ratzeburg regatta evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den respektive træner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold for VM-udtagelse til KU og senest torsdag d. 21. juni forventes offentliggørelsen af udtagelser til U23 VM.

U23 EM
U23 EM afholdes i Brest, Hviderusland d. 1.-2. september.

Målsætning for udtagelse:
En sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B-finalen eller den bedste tredjedel af feltet, dog uden at falde sportsligt igennem.

Såfremt en båd har deltaget ved U23 VM med et tilfredsstillende resultat ift. målsætningen for udtagelse, kan holdet fortsætte uforandret frem mod U23 EM i Brest og udtages på baggrund af resultatet ved VM. Såfremt der opstår udskiftninger på bådene fra U23 VM med roere, som ikke har deltaget ved U23 VM eller andre konstellationer ønsker udtagelse, roes der udtagelsesløb på Bagsværd Sø lørdag d. 18. august.

Procedure: 
Følgende regattaer er obligatoriske for roere der ønsker udtagelse til U23 VM:

 • Ratzeburg Regatta den 2.-3. juni.
 • Udtagelsesløb på Bagsværd Sø d. 18. august. (Såfremt man ikke kan udtages pba. Resultat fra U23 VM.

Ungdomslandstræneren indstiller hold til U23 EM udtagelse til KU og senest onsdag d. 22. august offentliggøres udtagelser til U23 EM.

Senior EM 
EM afholdes i Strathclyde, Scotland d.2.-5. august.

Til EM kan der udelukkende stilles til start i de olympiske bådtyper samt LM1x, LW1x og LM2-.

Målsætning for udtagelse:
En sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B-finalen eller den bedste tredjedel af feltet, dog uden at falde sportsligt igennem.
Procedure:
Sportschefen udtager hold til EM i samarbejde med landstrænerne umiddelbart efter Sorø Regatta og Luzern Regatta i juli måned. Herudover forventes det at roere, der indstilles til udtagelse har været repræsenteret ved:

 • DRC Testregatta det foregående år.
 • Aflagt ugetest gennem vintersæsonen i uge 49 2017 og uge 9 2018.
 • Deltaget ved DM i ergometer, Odense Langdistance og Copenhagen Regatta.
 • Deltaget enten ved World cups gennem sæsonen eller deltaget ved Ratzeburg Regatta d. 2.-3. juni.
 • Senest torsdag d. 28. juni offentliggøres udtagelser til EM i Strathclyde.

Youth Olympic Games
Youth Olympic Games afholdes fra d. 6. til 18. Oktober 2018 I Buenos Aires.

Ved U19 VM 2017 opnåede DFfR en plads I JM1x ved det kommende YOG 2018. Det betyder, at DFfR skal finde en U19 drengeroer, som kan repræsentere Danmark ved YOG.

Procedure:
YOG afholdes sent på sæsonen, og derfor er det muligt at fuldføre en fuld sæson frem mod et U19 VM. Frem mod U19 VM vil projektstrukturen være i fokus, og derefter vil det være muligt for U19 drengegruppen at ro udtagelsesløb om pladsen til YOG 2018. Distancen der roes ved YOG 2018 er 500m og derfor vil udtagelsesløbet også blive roet på denne distance.

Udtagelsesløb for Youth Olympic Games vil blive afholdt på Bagsværd Sø lørdag d. 25. august. Ungdomslandstræneren indstiller hold til Youth Olympic Games til DIF og senest mandag d. 27. august forventes udtagelsen offentliggjort.

Senior A VM og World Cup 
Sportschefen udtager i samarbejde med landstrænerteamet hold til deltagelse i sæsonens World Cup regattaer.

Hold der ikke er i DRC og ønsker at deltage i World Cup løb i Beograd, Linz eller i Luzern, skal træffe særskilt aftale med sportschefen. Tilkendegivelse om en sådan aftale skal meddeles til sportschefen senest 1 uge før Copenhagen Regatta

For hold uden for DRC som ønsker at komme i betragtning til Senior VM er der obligatorisk deltagelse i:

• Odense Langdistance den 28.- 29. april
• Copenhagen Regatta den 19.-20. maj
• Ratzeburg Regatta den 2. – 3. juni
• World Cup regatta i Luzern den 13. – 15. Juli

DRC forbeholder sig muligheden for at afholde udtagelsesløb i perioden efter WC i Luzern og U23 VM med henblik på at etablere yderligere mandskaber, som inkluderer roere med internationalt seniorniveau, der ikke har haft mulighed for at deltage i Luzern.

Specifikt for ikke olympiske bådtyper til VM i 2018 gælder, at udtagelse kan opnås ved forventet placering i top 5 i A-finalen under forudsætning af tilstrækkelig konkurrence i den pågældende bådtype.

(Eks. VM i 2005 i Japan, hvor kun to stk. LM8+ var til start, dette er ikke tilstrækkelig konkurrence).

Sportschefen udtager i samarbejde med landstrænerteamet hold til deltagelse ved VM i Plovdiv, Bulgarien fra d. 9.-16. september, umiddelbart efter World cup regattaen i Luzern.

2018 Priser

Arrangement Kroner:
U18 Baltic Cup 3.000
Coupe De La Jeunesse* 4.000*
U19 NM 1.000
U19 EM 3.500
U19 VM 6.000
U23 EM 3.500
U23 VM 6.000
Senior VM 6.000
Senior EM 6.000
DRC deltagergebyr 5.200

 

*Såfremt Danmark får mulighed for at stille hold til Coupe De La Jeunesse i 2018, må der forventes en egenbetaling for de udtagene roere og trænere. Denne forventes at ligge på ca. kr. 4.000,-. Klarhed for størrelsen på egenbetalingen ved Couoe De La Jeunesse forventes når Danmark får svar på sin ansøgning om optagelse i Doupe De La Jeunesse primo marts 2018.