wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Dagsorden og mødedato endelig på plads for årsmødet og seminaret for LDK og Marathonroning

Som vi aftalte sidste år, skal vi mødes – og det bliver:

Lørdag 12. november i Nyborg Roklub kl 10-16 (kaffe & rundstykke fra 9:30)

Inviterede er regattaarrangører; dommere; repræsentant fra hovedbestyrelse og sekretariat samt LDKU.

Skriv meget senest 1. november om I kommer (og antal pr arrangør) så vi kan optimere indkøb. Og dommerne/LDKU medlemmer får jo refunderet transportomkostninger, så tænk på at tage dem der bor i nærheden med.

Tilmeld dig ved at skrive til Christian Brandt Probst på [email protected].

Se en opdateret adresseliste til højre. Check venligst om dine egne informationer er korrekte.

Dagsorden:
• Velkomst og præsentation ”bordet rundt”
• Gennemgang af 2016 stævner – hvad gik godt, hvad kan forbedres (læring til andre arrangører)
• Evaluering af handicapregler
• Evaluering af regattasystemet

• Evaluering af udbudte klasser – skal noget ændres (f.eks. 2. division; 4’er/2’er opdeling; Coastal løb; Maraton med udskiftning halvvejs eller ½ distance)

• Evaluering af DFfR timer (kommunikationsårshjul) – herunder hvad vi skal gøre for at få flere deltagere!!!
• Reglementsændringer – er der behov (i så tilfælde bedes I fremsende konkret tekst)
• Turnusplan – noget af ændre?
• Orientering om regattaer 2017 (er fordelt)
• Drøftelse/orientering om 2018 regattaer
• Fastsættelse af start- og efteranmeldelsesgebyr
• Langdistancekaproningsudvalg (LDKU) – sammensætning (pt Ragnhild Søndergård, Annie Kaalby, Lasse Stentoft, Christian Probst)
• LDKU budget 2017
• Regattavejledning og adresseliste
• Udligning af dommerudgifter
• Plakat 2017 – og sponsorer
• Fastlæggelse af mødedato 2017
• Eventuelt