wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Kom til fyraftensmøde i Roklubben Gefion 24. april kl. 19:00.

Dansk Forening for Rosport har indgået en rammeaftale med First. A/S for at give roklubberne de bedste muligheder for at få professionel sparring og gode tilbud på forsikringer.
Alle roklubber, der er medlem af DFfR er dækket af Idrættens Kollektive Forsikringer, men denne fælles forsikringsordning dækker ikke alle tænkelige forhold.

Vi har desværre haft en episode, hvor et mandskab på 4 med styrmand er kollideret med et andet fartøj og ansvaret for ulykken var uden tvivl i robåden. Der skete kun materielle skader, men Idrættens Kollektive Forsikringer dækker ikke den slags uheld, idet de kun dækker det erstatningsansvar som, klubber, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for klubben. Styrmandens rolle er ikke at betragte som ”arbejde for klubben”, men som menigt medlem.

Når medlemmer af en roklub deltager i klubbens aktiviteter, vil skader, som et medlem forvolder, som udgangspunkt skulle anmeldes til medlemmets private ansvarsforsikring.
Hvis roklubberne vil undgå at medlemmernes egen forsikring skal dække et sådan uheld, så er det en rigtig god idé, at deltage i et af de møder, som DFfR afholder i samarbejde med First. A/S. Her vil I blive klogere på jeres muligheder og nuværende forsikringsforhold.

First. A/S kan give roklubberne et tilbud, som tager højde for den dækning, som I allerede har via Idrættens Kollektive Forsikringer.

Efterfølgende kan I få en individuel snak og et uforpligtende tilbud fra First. A/S. Mødet tager cirka 1 ½ time.

Der vil blive serveret en kop kaffe og lidt brød. Det er gratis at deltage.