wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
LDKU havde inviteret til konceptudviklingsdag på Brabrand Rostadion og det blev en lørdag med masser af snak om fremtiden for Langdistancekaproningen i Danmark

Af Christian Probst, formand for DFfRs Langdistancekaproningsudvalg (LDKU)

Lørdag var en god blanding af langdistancekaproere, regattaarrangører, roere med kærlighed for inriggere, træning og konkurrence, samlet på Brabrand Rostadion.

Efter en snak om forløbet i efteråret, hvor LDKU aflyste LDK turneringen i 2020, var alle klar til at se fremad.

LDKU havde meldt ud, at man ville prioritere at få opbygget mere regional aktivitet med lokale kaproninger i de forskellige ronetværk, udført på en niveau der var afpasset til arrangører og deltageres behov. Gode eksempler var SPP kaproninger i København, og Lillebæltsdysterne i trekantsområdet. Hellere få mange i gang fremfor at bruge alle ressourcer på at fastholde LDK turneringen med begrænset deltagelse.

Flere deltagere argumenterede for, at man samtidig med at bygge noget lokalt op kunne udnytte dette til også at fastholde en landsdækkende turnering. Måske ikke en turnering med flere deltagere de første år – men ved at koble det sammen kunne man på længere sigt håbe at flere ville deltage i turneringen, med kaproninger fordelt over hele landet. Og helt sikkert en større lokal aktivitet med inriggerkaproning.

Flere klubber meldte ind med interesse for at bygge noget lokalt op, og tilbyde én af de lokale kaproning som en samtidig afdeling i LDK. Det kunne der være en god synergieffekt i.

Aftalen blev, at alle går hjem – afdækker muligheder med sine naboer/netværk, og melder tilbage til LDKU med eksakte datoer for lokale kaproninger, samt forslag til en lørdag for LDK deltagelse.

LDKU samler så alle input sammen, og medio februar meldes det så ud om det er lykkedes at få tilstrækkeligt med tilbudte datoer – og hvilke der i givet fald vil blive LDK løb forankret i de lokale klubber/netværk.

Det kan ikke lige nu beskrives helt konkret hvordan LDK turneringen vil genopstå. Der er nogle ting der lige skal afklares i forhold til reglementer, samarbejdspartner m.fl.

Men jeg tror alle gik hjem med en tro på at det vil lykkes!

  • Kontakt:
    Bianca Toftebjerg
    Kommunikations- og SoMe-ansvarlig
    Tlf.: +45 26 21 02 47
  • Følg med i LDK-gruppen på Facebook
    Klik her