wave Created with Sketch.
Der er mange muligheder for at søge økonomisk støtte til aktiviteter, materiel, kurser osv. i jeres klub. Her er listet de fonde, som flere klubber har haft succes med at søge midler fra. Listen er ikke komplet, men er inspiration til, hvilke fonde og støttemuligheder I som klub kan søge.

Nordea-fonden

Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Nordea-fonden har fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Nordea-fonden vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Der ydes støtte til både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt. Alle projekter skal have et klart tilhørsforhold til Danmark.

Tuborgfondet

Tuborgfondet har et samfundsnyttigt formål og har særligt fokus på frivillighed. Fondet støtter foreninger og organisationer, der inddrager og engagerer frivillige ildsjæle i deres aktiviteter. Gennem de projekter Tuborgfondet støtter, ønsker fondet at inspirere endnu flere til at tage del i de folkelige fællesskaber og give dem nogle rammer, så fællesskaberne løbende kan udvikle og forny sig.

TrygFonden

TrygFonden støtter forskellige typer af udstyr og kurser, som øger trygheden i Danmark inden for 11 fokusområder – det gælder især:
• Redningsveste
• Cykelhjelme
• Førstehjælpskurser
• Brandslukningskurser

Carlsberg Sportsfond

Carlsberg Sportsfond lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks. et fodboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign.
Fondet er almennyttigt. For at komme i betragtning skal ansøger være en klub, forening eller selvejende institution.

Kommunen

I kommunerne er der ofte gode muligheder for at søge økonomisk støtte til aktiviteter, kurser, materiel osv. i jeres klub. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, om den yder tilskud og til hvad. Søg nærmere information hos jeres kommune og undersøg jeres muligheder nærmere. I kan blandt andet undersøge: Fritids- og Kulturområdet, Børn-, Unge- og Skoleområdet og Folkeoplysningsudvalget for fonde og puljer.

Friluftsrådet

Udlodningsmidler til friluftsliv støtter initiativer inden for friluftsliv og naturformidling i Danmark. Puljen har til formål at skabe de bedst mulige betingelser for udøvelsen af friluftsliv og samtidig bidrage til en øget naturforståelse.

DGI og DIF’s Foreningspulje

Foreningspuljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Alle idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte gennem puljen til f.eks. udvikling i klubben.