wave Created with Sketch.
På denne side kan du finde bud på, hvordan I nemt kan tænke miljø og bæredygtighed ind i det almindelige klubliv

Forbundene har i mange år arbejdet for adgang til vandområderne og bevarelse af  vores blå områder, og vi oplever med glæde, at flere og flere fremsynede klubber arbejder med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

Fem grunde til at have naturaktiviteter i klubben

Der er mange grunde til at have bæredygtige aktiviteter i klubben, som giver synlige og konkrete fordele til klubben:

 • Mange danskere vil dyrke vandsport for at få naturoplevelser. At have et tilbud med fokus på naturen giver klubben en fordel, når de skal gøre sig attraktive over for nye medlemmer.
  Derfor er det relevant for klubben at få viden om naturens tilstand, hvor man må og ikke må ro, hvilke planter og vandfugle de kan møde på deres ture.
 • Miljøhensyn sparer klubben penge. Ved at gennemgå klubhusets varmekilder, isolering, vandforbrug og lignende, kan klubben finde store besparelser i budgettet.
 • At vise en grøn profil er efterhånden et krav i de fleste fonde, når klubben søger midler til diverse projekter.
 • Alle har en personlig holdning til affald i naturen, og det gør, at eksempelvis en affaldsindsamling bliver til en god undskyldning for at komme i klubben og lære fællesskabet at kende.

Så let kommer du og din klub i gang med miljøarbejdet

Vores klubber er meget forskellige, og det samme gælder natur og miljøaktiviteter. Vi vil gerne inspirere dig til at finde den aktivitet, du synes er den sjoveste eller mest relevant for dig. Herunder kan du se eksempler på aktiviteter, som du, din klub og ikke mindst naturen kan få glæde af.

Deltag i forbundenes Naturseminarer: som afholdes hvert år forskellige steder i landet. Dagen byder på relevante workshops om eksempelvis klubhusets miljøøkonomi, nye tendenser inden for elektronik til kajak- og sejlerturen (GoPro, drones o.l.), hvordan bruger man naturen til fastholdelse og rekruttering af medlemmer m.m.
Deltagelse for forbundenes medlemmer er gratis.

Programmet og tilmeldingsformularen sendes ud via nyhedsbrev, Facebook og andre kanaler.

Start jeres egen affaldsdag i klubben: I kan bare gøre affaldsindsamlingen til en del af klubbens rengøringsdag, standerhejsning, børneaktivitet eller andre fælles arrangementer.

I kan også planlægge affaldsindsamlingen i samarbejde med kommunen: Det vil gøre klubben synlig over for kommunen, som med glæde vil låne jer arbejdsredskaber. Vælg en dato, som passer i kommunens kalender med Byens Dag, Kulturdag osv.

Hold Danmark Rent har en aftale med flere kommuner, om at de klubber, som tager en af de faste “affaldsruter” og samler affald skal få 3.000kr. for aktiviteten. Tjek om din kommune er med i kampagnen på rennatur.org

Bestil en naturvejleder hos kommunen til et mini naturkursus: Kurset kan eksempelvis fokusere på, hvordan man planlægger en tur i naturen over flere dage, hvad man skal gøre med det producerede affald, hvad man skal huske at pakke eller information om beskyttede områder og lignende.

Kontakt kommunens energikonsulenter: få dem til at kigge forbi jeres klubhus, hvor de kan måle jeres energiforbrug, vand, arrangementer m.m.
Konsulenten i forbundet kan også hjælpe jer med en handlingsplan for, hvordan klubhuset arbejder med at mindske forbrugsudgifter, får et grønnere samarbejde med leverandører eller planlægge gode naturaktiviteter

Bliv en blå Ambassadør i klubben, eller bliv frivillig i forbundenes miljønetværk i nationalparker, Friluftsrådets kredse og andre lokale sammenslutninger, som arbejder for at sikre gode faciliteter og adgang til vandet for alle roere.

 • Kontakt:
  Irene Lauridsen
  Tovholder på DKF og DFfRs fælles miljøarbejde
  Tlf.: +45 60 65 86 92