wave Created with Sketch.
Hvis du har brug for inspiration inden I igangsætter en byggeprocess, så har vi her samlet to eksempler på klubber der har bygget nyt hus

Her på siden kan du læse om andre klubbers byggeprojekter og deres erfaringer og anbefalinger til klubber, der skal i gang med et byggeprojekt. Du/I er meget velkomne til at kontakte klubberne for at høre mere om deres byggeprojekter, den byggeproces de har været igennem m.m.

LimfjordsHuset i Struer

Struer Roklub og Struer Kajakklub er gået sammen om en fælles facilitet og Struer Kajakklub skriver følgende om projektet:

“Vi har arbejdet på udvidelse og renovering af vores gamle klubhus i mange år. I 2016 havde vi igen et forslag som vi tog med til kommunen. De kiggede venligt på projektet, men foreslog at vi skulle arbejde på at bygge et helt nyt klubhus. De tilbød også at støtte økonomisk og ikke mindst at være med til at skaffe penge til projektet fra fonde.
I mange år havde de to klubber været naboer med en mur imellem de to klubber. Vi havde selvfølgelig haft et samarbejde, men at vi skulle bygge et fælles klubhus skulle vi lige tænke godt igennem. Flere debatmøder blev holdt i de to klubber og fordele og ulemper blev vendt grundigt. Fordelene var langt i overtal.

Vi overvejede også i denne fase om vi skulle slå de to klubber sammen til en klub. Det var klubberne ikke klar til. Der er derfor to selvstændige klubber i huset. Derudover har vi lavet en ny forening som skal stå for driften af huset.

Arbejdet på at skaffe midler til projektet kunne gå i gang. Det var et langt sejt træk som gav perioder hvor vi var meget optimistiske og perioder hvor vores arbejde ikke bar frugt.

På et tidspunkt havde vi så mange penge, at vi ville undersøge hvor mange penge vores projekt ville koste. Arkitekten blev bedt om detailbeskrivelse af projektet , så vi kunne indhente priser. Det viste sig, at det blev en smule dyrere, så vi måtte gøre huset en smule mindre og finde nogle besparelser.

I september 2020 tømte vi vores klubhuse, så bygningen af vores nye klubhus kunne starte. Det var planlagt til at skulle tage 1 år med bygningen af huset. Corona og dermed mangel på materialer ramte også vores håndværkere, så vi fik en forlængelse på ca. 4 måneder.
Vi er nu flyttet ind i vores dejlige klubhus, med dejlige faciliteter. Tidligere havde vi to klubhuse som kun havde en gasbetonblok som væg, uden isolering. Det var ikke mange arrangementer som vi havde i vinterhalvåret tidligere.

I løbet af byggeprojektet har vi lagt vægt på og har erfaret følgende:

 1. Information, dialog og involvering af medlemmerne i hele processen. Vi har fået et langt bedre projekt ved, at vi er mange som har budt ind med forslag til løsninger. Det er OK at være imod projektet og enkelte løsninger i projektet. Disse bekymringer bør indgå i det færdige projekt.
 2. Det er vigtigt at få en stor støtte i starten af projektet. I vores projekt havde vi tilsagt fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål og fra Struer Kommune meget tidligt i projektet. Disse store tilkendegivelser var med til at åbne døre andre steder.
 3. At huset kan bruges af andre. Vi har lavet aftaler med flere brugergrupper som bruger huset i nogle timer hele året rundt. Andre er der mere intensivt i en lille del af året. Derudover har huset en stor åben terrasse på 1. sal, som mange af byens borgere og turister benytter. Der er bænke på terrassen og foran huset ved stranden, som andre kan benytte. Det er vigtigt som ansøgningskriterie hos en del fonde.
 4. Vi var selv bygherre på projektet. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt at finde personer som har en stor indsigt i projektstyring af et byggeri.
 5. Service til klubbernes medlemmer i byggeperioden. Vi havde to containere til kajakker, en skurvogn til omklædning og et partytelt som klublokale. Det var ikke super forhold, men vi fik gennemført en stor del af vores arrangementer. Det viste sig, at vi ikke fik roet så mange kilometer som tidligere. En del af nedgangen skyldes dog også at der var Corona.
 6. At have stor tålmodighed.

Kajakklubben Strømmen

Kajakklubben Strømmen er beliggende i Middelfart. Klubben har været i gang med en ca. 5 år lang byggeproces, hvor de har fået bygget et nyt kajakhotel (2020) og et nyt 350 m2 stort klubhus (2022). Det er klubben, der ejer bygningerne, som er på en grund der er lejet af kommunen med en lejekontrakt på 30 år. Det er kun klubben selv, der bruger faciliteterne.

Fakta om finansiering af klubhuset:

 • Samlet pris på– 5,2 mio.
 • Sponsorater: 1,25 mio. hvoraf 750.000,- er fra kommunen + en række mindre sponsorater til bl.a. køkken og anden inventar.
 • Lån – 2,5 mio. Hos kommunen
 • Klubbens eget bidrag – 2 mio.

Klubbens gode råd:

 • Afsæt god tid til at finde sponsorater. Det er en langvarig og ressourcekrævende proces.
 • Afsæt god tid til at finde ud af, hvad der er brug for i huset og til at inddrage klubmedlemmerne i processen med at få lavet de endelige tegninger af det nye byggeri.
 • Hvis man har en ingeniør eller arkitekt i klubben, så brug dem til at få lavet tegningerne, da de ofte har en større forståelse for klubbens behov.
 • Det er ekstremt vigtigt, at der er meget udbudsmateriale og kontrol i processen under byggeriet. Prioriter at have en byggeleder på opgaven.
 • Afsæt i hvert fald 10% til uforudsete udgifter og lav alle aftaler skriftlige.
 • Afsæt penge til inventar i det nye klubhus og ikke kun til selve byggeriet.
 • Se plantegningen til Limfjordshuset
  Klik her
 • Læs mere om Limfjordshuset i Struer
  Klik her
 • Kontakt:
  Kamilla Bradt Ryding
  Facilitetskonsulent
  Tlf.: +45 24 44 29 31