wave Created with Sketch.
På denne side kan du finde information om DFfRs trailere med EDON både

Dansk Forening for Rosport råder over 7 trailere med 6 EDON både på hver.

Booking foregår via vores bookingsystem. Har din klub ikke en bruger, så kontakt Marianne Stæhr, [email protected]

Al henvendelse vedr. booking af EDON bådene skal ske til den enkelte værtsklub.
Det er DIT ansvar at kontakte værtsklubben, og fortælle at du har booket pågældende EDON-trailer, og hvornår du forventer at hente traileren og aflevere den igen.

Værtsklubber

Syv klubber har er blevet udvalgt til at være værtsklubber for EDON bådene.

Vestervig Roklub
Kontaktperson:
Eddie Marrebæk, [email protected], 23921333

Hadsund Roklub
Kontaktperson:
Anders Toft Christiansen, [email protected], tlf. 20645902

Thurø: Sejlcenteret Skolen på Vandet
Kontaktperson:
Nicolaj Petersen, [email protected], tlf. 40405632

Sønderborg Roklub
Kontaktperson:
Jørn E. Rasmussen, [email protected], tlf. 21653575

Nykøbing Sjælland Roklub
Kontaktperson:
Holger Wittrock, 
[email protected], tlf. 22254631

Roskilde Roklub
Kontaktperson:
Mie Nilsson, [email protected]

Næstved Roklub
Kontaktperson:
Jens Peter Nielsen, [email protected], tlf.:28294585

Betingelser for lån af EDON bådene

Her kan du læse om de nye betingelser for lån af EDON bådene
Bemærk at der er ændringer ift. afhentning og overdragelse af bådene. Bådene skal som udgangspunkt tilbage til værtsklubben med mindre en anden klub har foretaget en booking af bådene.

  • Bådene står hos værtsklubben, når de ikke er udlånt til andre klubber
  • Klubber kan booke bådene 7 dage ad gangen og have max tre fremtidige bookinger
  • Klubber der skal låne bådene, henter selv bådene hos værtsklubben, og bringer traileren tilbage hertil efter endt booking – medmindre andet er aftalt. Den enkelte klub afholder selv transportudgifterne i forbindelse med lån af bådene
  • Der medfølger ikke DFfR redningsveste ved lån af EDON bådene.
  • Værtsklubben har brugsretten, når der ikke er lavet bookinger fra andre klubber
  • Klubben, der låner bådene, hæfter for evt. skader på både og trailer. Klubben har ansvaret for udbedring af disse samt evt. udgifter forbundet hermed. Skadesforvolder er forpligtet til at underrette værtsklubben
  • Værtsklubben har ansvaret for at udbedre evt. skader på både og trailer, som de selv har forvoldt, samt evt. udgifter forbundet hermed
  • Værtsklubben anbefales af bruge udstyrstjeklisten ved overdragelse/tilbagelevering af bådene for at sikre bådenes stand

Forsikring
Som hidtil afholder DFfR udgifterne til transportforsikring samt forsikring af trailer. Skader på bådene er klubbernes eget ansvar at få udbedret.

Formålet med den nye struktur

Formålet med denne nye struktur er, at EDON bådene forankres mere lokalt, samt at styrke samarbejdet og erfaringsudveksling omkring ungdomsarbejdet klubberne imellem. Det er en forudsætning for at blive værtsklub, at klubben skal fungere som sparringspartner for nærliggende klubber, der enten har etableret en ungdomsafdeling/indsats (skolesamarbejde/sommer-roskole), eller som ønsker at komme i gang med dette.