wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Nyt selskab skal sikre den fortsatte produktion af robåde i træ og glasfiber i Danmark

Trefork Rosport er et nyt dansk selskab skabt med formålet at producere og reparere robåde – i træ og glasfiber – i høj håndværksmæssig kvalitet og med højt serviceniveau.

Treforken er symbol for den romerske havgud. Trefork betyder tregrenet redskab.

Bag det nye selskab står tre meget erfarne kræfter med dyb faglig viden om rosporten og produktion og salg af kvalitetsprodukter til rosporten, Thomas Agerbirk, kendt fra Agerbirks Bådebyggeri, Eurow ApS, rosportens selskab, og Kim Uldall Jørgensen, Uldall Vejle ApS, som har mange års erfaring inden for drift af produktionsvirksomhed.

Trefork Rosport er stedet hvor inriggeren Poseidon og coastalbåden Njord bliver produceret – havets guder i forhold til henholdsvis græsk og nordisk mytologi.

“Det er visionen, at Trefork Rosport skal være kendt for at være stærk inden for produktion og servicering af inriggere og coastalbåde i glasfiber, samt for en stærk forståelse og kobling til danske roere, roklubber og det danske roforbund. Det er ambitionen på sigt at være danske roere og roklubbers første valg, når de har behov for nye inriggere og coastalbåde – og det skal være her, de henvender sig først, hvis der er behov for reparation og servicering af robåde.”

Siger Peter Froskov, der er direktør i Eurow, og nu også bliver administrerende direktør i Trefork Rosport.

Trefork Rosport vil i første omgang fokusere på egenproduktion og reparation af inriggere og coastalbåde. Efterhånden som aktiviteten og økonomien bygges op er det planen at udvide med andre beslægtede varer i tilknytning til robåde.

Der er i dag kapacitetsudfordringer i Danmark i forhold til at efterkomme efterspørgslen efter inriggere, og der er flere års ventetid på nye inriggede både. Det er en af de primære bevæggrunde for Eurow ApS – og de øvrige medejere – for at skabe dette nye roselskab; for derved at medvirke til at fremtidssikre forsyningssikkerhed for inriggere ved at mindske personafhængighed, øge produktionskapaciteten for inriggere og sikre skala, der kan reducere omkostningerne pr. produceret enhed samt at uddanne fremtidens bådebyggere ved at ansætte lærlinge. Kort sagt en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til det eksisterende marked.

Eurow ApS ejer 40 % af det nye selskab, hvilket betyder, at en stor andel af overskuddet i selskabet vil komme dansk roning direkte til gode via udbytte på sigt. Administrerende direktør i Trefork Rosport er Eurow’s direktør Peter Froskov, mens Thomas Agerbirk er produktionsdirektør og dermed fortsat ansvarlig for den daglige produktion af de kendte og efterspurgte robåde af høj kvalitet – inriggeren Poseidon (2-åres og snart 4-åres) og coastalbåden Njord.