wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
2. november 2019 i Odense Roklub. Alle interesserede er velkomne

Alle interesserede klubber og kraftcentre er velkomne. Det er her, vi tager pulsen på kortbanekaproning i Danmark. Punkter på dagsordenen inkluderer: generel information fra KU og DRC, projektstruktur, udtagelseskriterier og rekruttering.

Den endelige dagsorden udsendes senest 5 dage før KU seminar.

Indkomne forslag (inklusiv al dokumentation) skal være KU i hænde senest d. 26.10.

Send til morteng.espersen@gmail.com

Med venlig hilsen

KU og DRC

  • Tilmelding
    Klik her
  • Kontakt:
    Nils Henrik Stene
    Ungdomslandstræner
    Tlf.: +45 51 92 08 51