wave Created with Sketch.
Se alle nyheder

Den 12. og 13. fik DFfR mulighed for, for første gang at afprøve det nye ”Praktisk Ungdomstræner” kursus i Lyngby Roklub (LR). Solskin, blikvand og god forplejning gav gode forudsætninger for en dejlig weekend.

Flere værktøjer til instruktion af unge

Kurset skal være med til at imødekomme DFfR’s målsætning om at gøre roning mere attraktivt for børn og unge. Forhåbningen er at kursusdeltagere tager derfra med ”hands-on” erfaring og konkrete værktøjer, der kan bruges til at variere den daglige træning af børn og unge på meningsfuld vis og på en måde, der gør det sjovt at træne året rundt.

Weekenden startede med morgenmad lørdag i LR, og formiddagen blev brugt på en teoretisk gennemgang af undervisningsprincipper og på vidensdeling. Det meste af eftermiddagen blev til gengældt brugt i bådene, og kursisterne fik mulighed for at afprøve formiddagens teori på hinanden og på ungdomsroere stillet til rådighed af LR.

Søndag startede på lignende vis. Denne dag var fokus på landbaserede aktiviteter og endte ud i at deltagerne underviste hinanden på land. Dagen blev afsluttet med kaffe og kage og fælles evaluering af weekendens forløb.

Næsten i mål
Overordnet var kurset en succes, og fra DFfRs side kan vi se at vi er meget nær et fuldendt produkt. Tilbagemeldingerne fra kursisterne var overvejende positive, dog var der også et par konstruktive forslag til ændringer, som vi tager til os.

Vi håber på snart at kunne udbyde et fantastisk kursus. Så hold øjne og øre åbne!