wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Hvad du skal have styr på inden HGF 2020

DFfRs årlige Hovedgeneralforsamling er som resultat af Covid-19 rykket til d. 20. juni 2020.

Det betyder at vi skal starte forfra på en række processer, herunder indsamling af anmeldelsesblanketter.

Så hvis du gerne vil kunne stemme på vegne af din klub, så skal du fortsætte med at læse med her.

Klubber som ønsker at kunne stemme ved HGF 2020 skal ANMELDE deres repræsentanter til DFfRs sekretariat senest d. 10. juni 2020 kl. 12.00.

Til at anmelde repræsentanter benyttes blanketten, som kan findes i højre side / i bunden af siden her.

Anmeldelsesblanketten kan enten sendes pr. mail til [email protected] eller pr. post til Skovalleen 38A, 2880 Bagsværd.

Ved fremmøde på Hovedgeneralforsamlingen inden Hovedgeneralforsamlingens start udleveres stemmesedler til medlemsklubbens repræsentanter mod underskrifter, på den af medlemsklubben indsendte anmeldelsesblanket, og fuldmagterne fordeles blandt repræsentanterne dog maks. 6 til hver.

Udpluk fra DFfRs vedtægter, hvor dette også står beskrevet:

4. (…) Medlemsklubber kan på hovedgeneralforsamlingen stille med en repræsentant pr. stemme, eller kan bemyndige en repræsentant til at afgive flere stemmer. En medlemsklub kan kun være repræsenteret af egne klubmedlemmer.

5. En medlemsklubs repræsentanter skal senest 6 hverdage før hovedgeneralforsamlingen være anmeldt til DFfRs sekretariat med angivelse af navne.

6. Ved forfald kan medlemsklubben sende substitut fra samme medlemsklub for de(n) anmeldte repræsentant(er). En substitut skal anmeldes skriftligt som repræsentant senest ved hovedgeneralforsamlingens start. Antallet af stemmer fordeles imellem medlemsklubbens repræsentanter, dog max 6 til hver