wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Bådportene kan åbnes lidt mere i fase 2 af genåbningen af Danmark, og flere både kan komme på vandet. Omklædningsrum skal fortsat være lukkede.

DFfR har besluttet at tilpasse anbefalingerne til roklubberne om, hvordan de bør forholde sig under corona situationen. Det sker både i lyset af den seneste udmelding fra DIF og myndighederne, som Hovedbestyrelsen modtog den 13. maj.

Fra 28. maj anbefaler DFfR, at klubberne:

Klubroning (indtil forsamlingskravet ændres)

 • Der organiseres faste rohold på op til 10 personer. Dog opfordres klubbestyrelser til at udvise kontrolleret og forsvarlig flexibilitet, f.eks. ved at enkelte roere kan fungere på to hold, specielt hvor det drejer sig om at få flest muligt ud at ro.
 • Roning tillades i alle bådtyper under hensyntagen til, at der ikke befinder sig mere end 10 personer på bådpladsen/broen samtidig.
 • Der skal fortsat være stort fokus på generel hygiejne på vand og til lands.
 • Med ovenstående anbefaling er der indlagt mere af den flexibilitet ind som mange roere har efterlyst gennem de sidste uger.

Turroning

Det er muligt for danske roklubber, at tilbyde turroning, defineret som langture uden for dagligt rofarvand, under følgende anbefalinger:

 • De involverede klubbers bestyrelser skal være indforstået med de betingelser, turen gennemføres under.
 • Det aktuelle forsamlingsforbud må ikke overskrides.
 • Ved evt. besøg hos andre klubber kan klubfaciliteterne, herunder også toiletter, kun benyttes i den udstrækning, dette er både tilladt og aftalt.
 • Der skal fortsat være stort fokus på generel hygiejne på vand og til lands.
 • Alle myndigheders aktuelle anbefalinger overholdes.

DFfR ferieture

Forbundets ferie-/oplevelseslangture kan gennemføres som skitseret, enten hvis forsamlingsforbuddet hæves til 30 personer, eller hvis turledelsen organiserer roning, overnatninger og transport på land i adskilte grupper af max. 10 personer.

Ferieture til udlandet skal følge udenrigsministeriets rejsevejledninger samt regler for indrejse i det/de pågældende land(e).

Myndighedernes generelle anbefalinger

Det kræver fortsat, at de respektive klubbers medlemmer og bestyrelser tager situationen med alvor og efterlever myndighedernes anvisninger. For klubber, der har til huse i en kommunal ejet bygning, skal kommunens retningslinjer overholdes.

 • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre
 • Ingen deltager mod egen vilje
 • Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.
 • Hvis man har været syg skal man følge myndighedernes råd for, hvornår man kan komme i klubben igen.
 • Ældre og eller sårbare medlemmer skal vi være særlige opmærksomme på og passe på. Derfor opfordres alle roere til selv at vurdere, hvordan man kan passe på sig selv og andre.
 • Overhold anbefalinger for social distance, hygiejne og hoste/nyse etik.
 • Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra og bader hjemme.

Er klubbens bestyrelse i tvivl om, hvad der er optimalt i særlige situationer opfordres klubbestyrelser til at benytte et forsigtighedsprincip.

Roning på vand

Der kan trænes under kontrollerede forhold. Den enkelte roklubs ledelse sørger for at organisere aktiviteterne i henhold til myndighedernes anbefalinger og i forhold til de rammer som angives:

 • Der organiseres faste rohold på op til 10 personer. Dog opfordres klubbestyrelser til at udvise kontrolleret og forsvarlig flexibilitet, f.eks. ved at enkelte roere kan fungere på to hold, specielt hvor det drejer sig om at få flest muligt ud at ro.
 • Man bør anvende forskudt træningstid.
 • Der må kun være få personer i bådhallen og på bådebroen på samme tid.
 • Man bør møde op omklædt og bade hjemme for at undgå smittespredning.
 • Man holder afstand til hinanden i henhold til myndighedernes påbud.
 • Man forsamles ikke i grupper på 10 eller derover i henhold til myndighedernes påbud.
 • Klubber med meget aktivitet opfordres til, at bådpladsen opdeles tydeligt med markeringer og to meter mellem hver opmærkning. Der må opholde sig ti personer indenfor hver opmærkning.
 • Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter roturen. Brug IKKE brun sæbe eller håndsæbe. Brug opvaskemiddel som er fedtopløselig. Husk desuden at rengøre rengøringsredskaber.
 • Der er adgang til afspritning eller/ og håndvask med sæbe i bådhallen i henhold til myndighedernes påbud.
 • Klubredningsveste skal så vidt muligt benyttes af én person medmindre den rengøres (afvaskes med sæbevand) efter brug.
 • Enhver har eget ansvar for at begrænse muligheden for smittespredning.
 • Lokale og begrænsede konkurrenceaktiviteter i mindre format kan håndteres, såfremt de nævnte forhold ovenfor kan fastholdes. Hvis tvivl kan det lokale politimyndighed kontaktes.
 • Vær opmærksom på alle berøringspunkter i bådehallen, dørhåndtag, keyboard for udskrivning af både mv. Afsprit berøringsflader.
 • Vær opmærksom på, at nogle kommuner fortsat kræver, at deres bygninger forbliver helt lukkede.
 • Der skelnes IKKE mellem aktiviteter til lands og vands. Reglerne gælder al udendørsaktivitet.

Roning indendørs fortsat ikke muligt

Myndighederne har fortsat IKKE åbnet for indendørs idrætsaktiviteter. DFfRs hovedbestyrelse anbefaler, at alle Roklubber fortsat respekterer dette. Således er indendørs ergometerroning eller anden form for indendørs træning fortsat IKKE er muligt.

Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Hvis det af lokale årsager er nødvendigt at holde toiletter åbne, kræver det grundig og hyppig rengøring samt rigelig sæbe og håndsprit.

Ergometerroning kan foregå udendørs med god afstand mellem ro-ergometrene i små og faste grupperinger. Man bør prioritere faste ropartnere. DFfR anbefaler faste grupperinger a op til 10 personer.

Husk at spritte maskinen af før brug. Ergometeret rengøres grundigt med sæbevand samt sprittes af efter brug.

Hvornår gælder retningslinjerne fra?

De udvidede muligheder for mere roning i den enkelte klub er først mulig, når klubbens bestyrelse har godkendt, at der kan åbnes for udendørs roning på baggrund af ovenstående anbefalinger. Det er således den enkelte bestyrelse, der skal give tilladelse til roning og er ansvarlig for overholdelse af myndighedernes anbefalinger.

DFfRs Hovedbestyrelse følger situationen tæt og orienterer, når vi ser mulighed for at anbefale yderligere aktivitet.

Idrætten udgør samlet set en meget stor del af aktiviteten i samfundet. Derfor er det vigtigt, at også roklubber holder sig til de nævnte begrænsninger. I modsat fald risikerer vi en hurtig modreaktion og nedlukning.

Vi tilstræber hele tiden at holde hjemmesiden www.roning.dk opdateret med seneste nyt om cortonasituationen.