wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Sekretariatsleder Kim Mejnert Frydensbjerg har meddelt at han pr. 30 marts 2019 har opsagt sin stilling som sekretariatsleder i DFfR.

”Da jeg satte mig i stolen som sekretariatschef for DFfR, var det med en tro og lyst til at skabe fornyelse og vækst i en fantastisk sport. Min begejstring for sporten er ikke blevet mindre, men gennem det sidste halvår har det stået mere og mere klart, at rejsen DFfR er på, er en anden end den jeg ser, hvorfor profilen i sekretariatschefens stol også bør være en anden en min.” fortæller Kim.

”Det er naturligvis brandærgerligt, at Kim kun lige nåede at komme ind i sagerne hos os, men vi har været meget glade for de mange bidrag som Kim har ydet til glæde og gavn for rospor-ten” fortæller formand Henning Bay.

”Kim har givet os i bestyrelsen nogle gode råd, til hvordan han vurderer, vi bedst kan skabe mere roning til endnu flere i Danmark. Det er bl.a., at vi skal kigge på, hvordan vi kan udvikle nye tilbud som fx sportsroning, eller roning målrettet 50+ samt input til vores struktur og måde at samarbejde med udvalg mv. Disse gode input vil vi i DFfR bestyrelsen naturligvis drage nytte af og tage med i vores videre arbejde” siger Henning Bay.

I forlængelse af denne udmelding vil bestyrelsen sætte gang i en proces for at finde en ny god sekretariatsleder. Hvis der er nogen som har input eller har spørgsmål er man velkommen til at kontakte DFfR Forretningsudvalg, som består af Conny Sørensen (økonomi-ansvarlig), Marie Heide (næstformand), Henning Bay (formand).

Vi ønsker Kim held og lykke i det nye og ser frem til at få en ny dygtig samarbejdspartner og sekretariatsleder ombord.

Hovedbestyrelsen i DfFR