wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
60+erne er en kæmpe ressource i forbindelse med skolesamarbejde. Skoler og kommuner er vilde med foreninger, der har frivillige til rådighed i dagtimerne, eleverne synes 60+erne har noget spændende og anderledes at byde på, og 60+erne selv – ja de har en fest!

Mange klubber har allerede opdaget det. Og efterhånden som det rygtes, vil flere og flere klubber være en del af den bevægelse. 60+erne i roklubberne er nemlig en kæmpe ressource i forbindelse med skolesamarbejde. Med Attention… GO! undervisningsmaterialet i hånden, et tilbud om kvalificeret idrætsundervisning i romaskiner, og som en del Skole OL idrætsgrenene, er roning blevet en svær spiller at komme uden om.

”Jamen vi er jo kun 60+ere i vores klub. Vi kan da ikke samarbejde med en skole. Eleverne synes da ikke det er sjovt at møde sådan nogle ”gamle” nogle som os.” er altså en værre sø-forklaring, som ikke holder i virkeligheden. Kommunerne, lærerne og eleverne synes faktisk at roklubberne er fantastiske at samarbejde med, ISÆR når de har en stor 60+ gruppe.

Som en af de få sportsgrene, der har en stor gruppe 60+ere, har vi altså et kæmpe forspring, når det handler om at gøre sig interessant over for skoler og kommuner. Her betyder det nemlig rigtig meget, at de frivillige har tid i dagtimerne til at tage i mod eleverne nede i roklubben.

Og så er alder altså ingen hindring i forhold til skoleeleverne – det viser forskning fra Center for Ungdomsstudier. De unge vil nemlig gerne møde voksne i idrætsklubberne, som:

  • har et vist fagligt niveau i forhold til sporten
  • skaber trygge rammer
  • er nysgerrig på de unge og interesserer sig for dem som hele mennesker

Alderen på de voksne har ingen betydning for, hvor sjov de unge synes sporten er!

En sidegevinst er, at den 60+ gruppe, der går sammen om at samarbejde med en skole, får nogle helt fantastiske oplevelser sammen. I Roklubben Skjold havde de egentlig lavet vagplaner, hvor hjælperne kun skulle komme hver fjerde gang skolen var på besøg. Men fordi sammenholdet blandt 60+erne blev så stærkt, og fordi de opdagede hvor sjovt det var at have med de unge at gøre, ja så endte det med at alle hjælperne kom hver eneste gang skoleelever var i roklubben.

Roklubber som Skjold, Sønderborg, Køge, Saxkjøbing, Esbjerg og Silkeborg har virkelig forstået at bringe 60+erne i spil i forbindelse med den åbne skole. Vil I være de næste?