wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Også Silkeborg Roklub har sparket døren ind til deres kommune på skoleområdet. En spændende udvikling er i gang.

Et oplæg på DFfRs Inspirationsseminar var med til at gøre udslaget. Jens Jørgen fra Silkeborg Roklub blev så inspireret af at høre om, hvordan andre roklubber med en 60+ gruppe havde stor succes med at samarbejde med lokale skoler og starte ungdomsafdelinger op, at han tænkte, at ”hvis de andre kan, så kan vi også i Silkeborg Roklub”. Og sådan kom det i stand at en del af det klubudviklingsforløb som Silkeborg Roklub er i gang med sammen med DFfR, kom til at handle om ungdomsarbejde og skolesamarbejde. To en halv time en torsdag aften krævede det – og så var der lagt en udførlig plan for hvordan Silkeborg Roklub skulle bringe sig selv i kommunens og skolernes søgelys, som en interessant samarbejdspartner.

Der blev tænkt store og ambitiøse tanker. ”Vi skal have 3 ergometertrailere med 12 romaskiner i hver til at køre rundt i kommunen og sikre at alle 27 folkeskoler får roning på skoleskemaet. Det kan godt være at det ikke lige sker i morgen, men det er det, som vi arbejder hen i mod”. På mødet blev der nedsat en styregruppe på fire mand, som fremover skal trække i alle trådene og sørge for at tingene sker. Denne gruppe skal sørge for at der er en gruppe på 10-20stk. 60+’ere, der tager sig af skoleeleverne, når de kommer på besøg i klubben i dagtimerne for at gennemføre Attention… GO!. Disse frivillige tilbydes opkvalificering, så de er godt klædt på til opgaven, fx gennem 1-2-Træner og RoBattles Inspirationsseminar. I løbet at foråret er målet at afviklet et pilotprojekt med en skole, hvor klubben kan få prøvet sig af og samlet erfaringer i forhold til skolesamarbejde, så de er klar til næste skoleår. Derudover skal styregruppen stå for alt arbejdet ”behind the scenes”, som bl.a. indebærer at skabe kontakt til kommune og skoler – og ikke mindst den lokale atletikklub med henblik på at afvikle et lokalt Skole OL stævne sammen på sigt.

Datoen for et fysisk møde med kommunen og DFfRs konsulent er allerede fastlagt. Her skal Attention… GO!, skoleroningskonkurrencen i Skole OL, lærerkursus og ergometertrailere alt sammen præsenteres på en måde, så kommunen slet ikke kan sige nej til at sætte roning på skoleskemaet i Silkeborg.