wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
En spændende udvikling er sat igang

Roklubben Skjold har det seneste år gennemgået en spændende udvikling, som forhåbentlig kan virke som inspiration for mange andre danske roklubber. De har indgået en treårig samarbejdsaftale med en lokal skole, og det har sat skub i klubben.

Der skal ske noget!
De sidste par somre har Roklubben Skjold afholdt sommerferie roskole. Det har hvert år været en stor succes, og der har været flere børn, der viste interesse for at starte til roning. Desværre havde klubben ikke noget træningstilbud til dem, på daværende tidspunkt. Efter sommerferieaktiviteten i 2014 besluttede klubben, at sådan skulle det ikke fortsætte med at være. Med en stigende gennemsnitsalder i klubben skulle der snart ske noget nyt, hvis klubben skulle fortsætte med at eksistere mange år frem.

Den Åbne Skole – en treårig partnerskabsaftale
I efteråret 2014 bød muligheden sig for Roklubben Skjold for at indgå i et partnerskab med Sølvgade Skole. Den nye skolereform lægger op til at skolerne skal samarbejde med det lokale foreningsliv (Den Åbne Skole), og her så Roklubben Skjold sit snit til at være med fra start. Klubben og skolen mødtes og forventningsafstemte: hvad ville skolen gerne have ud af samarbejdet? Og hvad ville klubben gerne have ud af det? Det endte med en tre årig samarbejdsaftale mellem skole og klub for eleverne på 7. og 8. klassetrin.

Roklubbens incitament
Roklubben forventer ikke at det vælter ind med medlemmer lige med det samme. Til gengæld har det stor værdi for klubben at blive synlig som en interessant samarbejdspartner i lokalområdet, at vise klubben og rosporten frem, og at blive udfordret til at tænke nyt og anderledes – og på sigt giver det forhåbentlig nye medlemmer.

Undervisningsforløbet ændrer ved de indbyrdes relationer i klassen
I første omgang er eleverne kommet i klubben fra januar til juni 2015, hvor de er blevet undervist i rotaget i teori og praksis. DFfRs undervisningsmateriale ”Attention… GO!” er blevet benyttet. Her er det læreren, der har ansvaret for undervisningen. Tilbagemeldingen er, at undervisningsforløbet har forbedret trivslen i klasserne. Eleverne er alle startet fra samme udgangspunkt, fordi ingen kendte til roning i forvejen. Nogle af de elever, der har svært ved at gøre sig gældende i andre (mere løbebasserede) idrætsgrene, har fået en succesoplevelse med roning. I undervisningsforløbet skal eleverne filme hinanden og give feedback – det har også virket positivt, og de har været gode til at støtte hinanden og arbejde sammen.

Klubbens indsats – og gevinst
En gruppe på over 10 ældreroere har bakket op om samarbejdet med skolen, og i en turnus ordning har de været tilstede fredag eftermiddag, når eleverne har været i klubben. Der er opstået et helt særligt sammenhold mellem de frivillige, og selv på dage, hvor de ikke havde ”vagt”, er de dukket op alligevel for at være en del af den gode stemning. Rochef Arne Lund har været den ansvarlige koordinator og planlægger, og har sørget for at alle vidste hvad der skulle ske, og hvem der skulle gøre hvad.

Et klubudviklingsforløb med DFfR
Roklubben Skjold indgik i efteråret 2014 en aftale om et klubudviklingsforløb med DFfR. En arbejdsgruppe bestående af fire-fem personer er mødtes med Ronja Egsmose fra RoBattle projektet løbende. Her har klubben fået sparring og rådgivning, og de er blevet udfordret og sat på opgaver – alt sammen for at klæde dem på til forhåbentlig snart at starte egentlig ungdomstræning op i klubben igen.

Fremtiden
Efter forårets succes med ro undervisning for Sølvgades skole, føler Roklubben Skjold sig parat til at dels at fortsætte, og dels at udvide til evt. at omfatte flere skoler. Forhåbentlig ender dette ud med at der kan opbygges en ungdomsafdeling i Skjold. Klubben er klar over, at hvis de vil fortsætte med at gøre det godt, er de nødt til at have en ungdomsleder i klubben. Og det er så det, der arbejdes på lige nu.